دانلود کتاب مثنوی های عرفانی امیر حسینی هروی

 به همین سبب آثار او چنانکه باید شهرت نیافت و دسترسی بدانها بآسانی برای همگان میسر نبود و شاید مراجعه به کتابهای این شاعر تنها برای برخی از محققان و پژوهندگان که قصد تتبع و تحقیق در این زمینه داشتند امکان پذیر می نمود.

 در پنجاه سال اخیر تعدادی از مولفات این شاعر و عارف بزرگ حتی بیش از یک بار در هندوستان به طبع رسید اما همانگونه که در هند معمول است هیچ گاه این چاپها انتقادی و همراه با تصحیح دقیق و مقابله نبود.
کوششی که در ایران در دهه های اخیر درباره لمیرحسینی و معرفی احوال و آثار او شده اگرچه ارزنده لیکن اندک است و منحصر می شود به
1) تتبع خانم دکتر فروغ حکمت درباره احوال و آثار این شاعر در چهار چوب رساله دکتری که متاسفانه به طبع نرسید.
2)معرفی کوتاهی که مرحوم علی اصغر حکمت در حواشی ترجمه خود بر تاریخ ادبیات ادوارد براون کرده است.
3) شوخ نسبته مفصل و مستوفایی که شادروان دکتر سادات ناصری استاد دانشگاه تهران بر حواشی آتشکده آذر مرقوم داشته است.
4) و سرانجام شرح حال و معرفی آثار این شاعر به قلم استاد ذبیح الله صفا در مجلد سوم تاریخ ادبیات در ایران
5) علاوه بر این در سال 1352 رساله طرب المجالس امیرحسینی به وسیله مرحوم دکتر سید علیرضا مجتهد زاده تصحیح شد و در مشهد به طبع رسید که در مقدمه آن شرح مختصری درباره زندگانی امیرحسینی آمده است.
از این مورد که بگذریم ممکن است به چاپهای پراکنده و غیر انتقاغدی امیرحسینی آمده است.
از این مورد که بگذریم ممکن است به چاپهای پراکنده و غیر انتقاغدی از برخی از آثار این شاعر در ایران برخوریم که چندان قابل اهمیت و محل اعتماد نیست.

 

 

برای خرید کتاب مثنوی های عرفانی امیر حسینی هروی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب مثنوی های عرفانی امیر حسینی هروی