دانلود کتاب آهوان باغ اثر رضا براهنی

 

کتاب حاضر با عنوان آهوان باغ نام یکی از منتخب اشعار رضا براهنی است که شامل چهار قطعه به نامهای باغستان,داربست,یادگارها و آهونامه که در صد هفتاد و شش صفحه برای نخستین بار در سال هزار سیصد چهل و شش توسط چاپخانه سپهر بچاپ رسید

من به آتشها چه خوام گفت رقصان بر فراز آبها؟
من به اخترها چه خواهم گفت لغزان در میان موجها؟
شعله روی شعله .آتش روی آتش. موج روی موج
من به این دنیای پر آشوب چه خواهم گفت؟
چشم من میدان رقص آسمان.دریاچه ای با ماهی مهتاب در آن
چشم من میدان رقص آب
چشم من غاری که در آن خفته و خشگیده اجساد قرون
من به این دنیای پر آشوب چشمانم چه خواهم گفت؟

معبدی در سینه ام باز است.
آتشی در سینه معبد فروزانست.
سنگهایش از سپیدی نور می گیرند.
شعله های سینه معبد.نسیم صبحدم را زنده می سازند
من به این معبد به این آتش
به این رقص سپید بت درون سینه آتش چه خواهم گفت؟

برای خرید کتاب آهوان باغ اثر رضا براهنی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب آهوان باغ