کتاب چطور به اینجا رسیدم به دست باربارا دی آنجلس نگاشته شده است. در اندیشه خود بسپارید شما شامل قابلیت‌ها و استعدادهای بخصوصی می باشید که بر حسب این بخشش ها ارج و بهای خاص خویش را به دست می آورید. بعد از این کوشش کنید با همه ی قدرت به علم و مسائل یاد گرفته درونی خود نکیه و دقت کنید و در راه پستیی و بلندی ها و زندگی‌ خویش از آنچه که در دست دارید به بهترین صورت به کار گیرید. نگارنده ابزارهای مورد احتیاج واسه ی آفرینش قدرت و توانایی شخصی و اعتماد به نفس و عشق و هیجان و حرارت را چه در عملی و کاری و چه در ارتباطلات در دست شما قرار دهد. خواهید توانست که با منبع های بزرگ قدرت شخصی و نیروی بسیار زیاد درونی خود رابطه برقرار نمایید و خودباوری روحی و معنوی خویش را پیدا نماییم. شما قادر به انجام غلبه کردن بر ترس‌هایتان می باشید و عشق و هیجان را به سرنوشت خویش باز می گردانید. پشت جلد حتی وقتی که سرگذشت یک فرد از بیرون به صورت کامل به نظر می آید امکان دارد او قلبا از زندگی خود حس خوب نداشته و ناراضی باشد. برای خرید کتاب چطور به اینجا رسیدم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چطور به اینجا رسیدم