کتاب تبتی مردگان

 که در اصل نام ترجمه شده بفارسی این چنین است ورنه نام درست کتاب رهایی در وضعیت برزخی از راه گوش کردن می باشد. که در حقیقت مشهورترین اثر در زمینه ادبیات قدیم بودایی است البته بودایی تبتی که مولفش پادما سامباوا  است که متعلق به فرن 8 میباشد.

کتاب تبتی مردگان یک مسیریاب برای مردگان میباشد هنگامی که در شرایط زندگی و مرگ بسر میبرند.شخص مولف نخستین شخصی است  که بودیسم را برای تب ارمغان اورد.زمانی که فردی در شرایط مرگ قرار داشت ایشان را برای راهنمایی با صدای رسا بر پیکر شخص مرده میخواندن تا فرد مرده به این علوم اطلاع یابد.و از گردونه متوالی مرگ و زندگی نجات یابد.

 بوداییان تبت معتقدند که تفکیک دانش از جسم در زمان در زمان مرگ 4 روز زمان میبرد.اما یک عارف بودایی که تفکیک کننده اگاهی را دریافته. توانایی مدد به این فرایند را داشته.یعنی شخص مدکور بر حصیری در کنار شخص نشسته و اگاهی را از بدن او خارج می کند.ایشان بسان کاهن راهنمای افراد مرده در دنیای اخرت هستند.ایشان اواز می خواند و ذکر می گوید و برای اینکه سیاح شعور است به دنیای دیگر با او هم مسیر میشود.و به حالت خواب و بیدار یعنی خلسه میرود. و در بین بخار و نور شمع و سرود به تلقین اموزش هایی پرداخته که اگاهی را در برابر با دنیای مرگ مدد میکند.برای خرید کتاب تبتی مردگان(نسخه چاپی) اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب تبتی مردگان