دانلود کتاب کاراته و ذن کاراته اثر ابراهیم میرزایی

 کتاب کاراته که بنابه احتیاجات و تمایلات اجتماعی و بیشتر برای پرورش جسم و روج جوانان منتشر گردیده حاصل چند سالی تجربه و مطالبه و تفکر درباره اصول و روشهای فراگیری آن در دنیا و ایران است.
امروزه دامنه کاراته در جهان وسعت بسیارپیدا کرده است.و روشهای تعلیم آن شعبه ای از علوم را در برگرفته بسیاری از کشورها بپژوهشهای دقیق و تجربی برای روش صحیح فراگیری فن کاراته پرداخته و با تطبیق اصول عمومی و بکار بردن تکنیکها و ایجاد تجحول در نیروی جوان راه بمقصود گشوده اند.
علیهذا در کار انتشار این کتاب و پرورش جسمی افراد جامعه ضمن برخورداری از کشور ژاپن.چین و کره که مکاتیب بزرگ و مهد این ورزش هستند و همچنین دیگر مملکی که این فن را تعلیم میدهند یکنوع برنامه کاراته که اصول فراگیری نیروی انسانی را در جامعه ایران نشان میدهد همیشه در طول کتاب در نظر داشته واراثه نموده ام.
لازم است که بگوییم کاراته از لحاظ جنبه پرورشی خود موضوعاتی دارد که باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد که بعضی از آن موضوعات را در اینجا ذکر میکنیم.
در این بررسی برگزیده فن کاراته از جنبه جسمی و فکری هر طبقه بیرون کشیده شده و در ارتقا اجتماعی در رابطه بین قشر و طبقه و امکانات و فرصتهایی که در تحصیل و کار برای جامعه محلی و اجتماعی و شخصیت فردی چگونگی فراگیری فن کاراته چه برای کودک و چه بزرگسال بمنظور شناخت نیروی بدنی لازم است اشاره میکنم.

برای خرید کتاب کاراته و ذن کاراته اثر ابراهیم میرزایی نسخه چاپی اسنجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان  کتاب کاراته و ذن کاراته به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 این نکته جالب است که ممالک صنعتی با وجود داشتن کاملترین و جامعترین نظامات تربیت بدنی در زمینه تعلیم بزرگسال مجاهداتی مخصوص مینمایند.
ایا نمیتوان این موضوع را به جامعه ایران ربط داد و عقب ماندگی را با تعلیم به نسل جوان و با تجربه جبران نمود.
این جواب را جامعه مترقی داده اند و ما دیگر نمیتوانیم و نباید بخواهیم که جوانان خود را مانند اصول دیرین و سنتهای رشد گرفته ناتوان پرورش دهیم.

 

دانلود کتاب کاراته و ذن کاراته