دانلود کتاب بادهای مخالف اثر کارلوس کاستاندا ترجمه محمدرضا چنگیز فرهنگ زاجفروشها

 نکاتی که در این گفت و شنود نهفته است که برخی را واداشته است تا به دیدی انتقادی به هر دو نفر بنگرند.
با کاستاندا همه چیز از جمله دن خوان را از خودش در اورده یا موکتاندا در ثبت تاریخ ها راه را به اشتباه رفته است.
به هر حال هنوز هم پزسش هایی مانند این ها که ایا دن خوان در زمان مصاحبه زنده بود؟ ایا کاستاندا فکر می کرده که او زنده است؟ ایا کارلس فکر می کرده که او تنها دو کاراموز دار؟ ایا کاستاندا در اینجا مطابق با اموزشهاش رفتار میکرد و نمی خواست همه حقیقت را بگوید؟ و درباره این دیدار بی پاسخ مانده است.

و سخن پایانی و یاداور چند نکته:
یکم اآنکه چون رویکرد ما رویکرد سان به آثار کاستانداست از این رو نوشتن پاره ای از روشنگرها و به طبع آن اطناب پیش گفتار و پی نوشت را گریز و گریزی نبود.
دوم انکه ما در این نوشته در پی بررسی تطبیقی نبوده ایم.کوششی که در پیش گفتار به کار رفته است تنها برای نمایاندن ریشه های مشترک یا احیانا مخالف هر دو سنت است.
اگر گه گاه در پی نوشت ها به همانی هایی اشره شده است برای نمونه و گذری است چرا که این گونه بررسی ها متضمن تعمقی در خورتر و مطالعاتی بیش ترند که در این مختصر نمی گنجید و به فرصتی دیگر موکول گشت

 

برای خرید کتاب بادهای مخالف نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب بادهای مخالف