دانلود کتاب اسرار مکنونه : در بیان کشف اسرار منیتیزم و هیپنوتیزم ترجمه منوچهر نوری کامیاب

 

 حیف دیدم که هموطنان عزیز بجای معرفت به علوم مکتونه از ( مانیتیزم و خواب های سمنامبولی و هیپنتیکی و تلپاتی و عرفان بطریق پیش گوئی و معرفت الروخ) که امروزه طرف توجه بزرگترین دکترهای دنیا و متخصص ترین اشخاص با درایت و زکاوت است گرفتار به یک رشته خرافات رمالان و دعا نویسان عاری از حقیقت که خود بیخبر از هر نوع معرفتی هستند گشته و به انها در موقع احتیاج تالمات روحی و جسمی خود دست دراز نمایند.
در صورتیکه خود این عاملین بهره از معرفت و پیش بینی ندارند.
مقصود اینجانب اولا تنقید نیست. و نیز نمیخواهد به اصل این علوم که اگر روزی هم یک حقیقتی داشته. از قبیل علم اعداد و رمل و امثاله اعتراض خود قرار داده اند. ایا بهره و نصیبی از حثقیقت ان دارند؟ محتاج به تفکر و تعمق است.

ثانیا باید دانست که این قبیل حقایق مکنونه طبیعت وقتیکه از دست عاملین اصلیه و مدققین متعمق خارج و بدست طبقاتی افتاد که انرا خواستند وسیله مادی و استفاده خود قرار دهند. حقیقت ان در دست این اشخاص تاثیر اصلی خود را از دست داده است.
و اگر در میان این گروه شخصی یافت شود که اثاری از معرفت و حقیقت ان علم در او یافت شود خیلی نادر و حکم کیمیا را دارد.

برای خرید کتاب اسرار مکنونه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب اسرار مکنونه جلد اول

دانلود کتاب اسرار مکنونه جلد دوم