دانلود کتاب یوگای خرد و فرزانگی اثر مجتبی ولی بیگی منوچهر البرزی

 از آنجا که سبک سوامی شیواناندا یوگای ترکیبی است که در آن یک یوگا پایه و اساس فرض می شود و از دیگر یوگاها شامل باکتی یوگا و کارما یوگا و راجا یوگا جهت رشدی همه جانبه بهره گرفته می شود بسیاری اوقات تعیین مرز دقیق جدایی این سه نوع یوگا امکان پذیر نیست زیرا در یک کل واحد در کنار هم جمع اند و هدف یوگا که اتحاد و یگانگی الهی است مهمترین مسئله است.
امید با یاری حق تعالی در مجموعه های اینده بتوانیم به شرح باکتی یوگا (یوگای عشق).کارما یوگا ( یوگای خدمت) و یوگای ترکیبی سوامی شواناندا بپردازیم

 

برای خرید کتاب یوگای خرد و فرزانگی اثر مجتبی ولی بیگی منوچهر البرزی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب یوگای خرد و فرزانگی جلد اول

دانلود کتاب یوگای خرد و فرزانگی جلد دوم