پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

یوگای خرد و فرزانگی

موجود
600,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب یوگای خرد و فرزانگی اثر مجتبی ولی بیگی منوچهر البرزی
توضیحات

کتاب یوگای خرد و فرزانگی اثر مجتبی ولی بیگی منوچهر البرزی

 

 از آنجا که سبک سوامی شیواناندا یوگای ترکیبی است که در آن یک یوگا پایه و اساس فرض می شود و از دیگر یوگاها شامل باکتی یوگا و کارما یوگا و راجا یوگا جهت رشدی همه جانبه بهره گرفته می شود بسیاری اوقات تعیین مرز دقیق جدایی این سه نوع یوگا امکان پذیر نیست زیرا در یک کل واحد در کنار هم جمع اند و هدف یوگا که اتحاد و یگانگی الهی است مهمترین مسئله است.
امید با یاری حق تعالی در مجموعه های اینده بتوانیم به شرح باکتی یوگا (یوگای عشق).کارما یوگا ( یوگای خدمت) و یوگای ترکیبی سوامی شواناندا بپردازیم

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.