دانلود قرآن مجید ترجمه و تفسیر زین العابدین رهنما ؛ چهار جلدی

 ترجمه زین العابدین رهنما نه تنها به متن قرآن هرچه بیشتر نزدیک باشد بلکه حتی المقدور همان ترکیب بندی جملات.همان ض سبک و انشاء و همان رنگ آمیزی کلمه و اختصار را که در قرآن شریف است نگاهدارد و تا انجا که ممکن است ازترجمه تحت اللفظی و یا ترجمه بمعنی که تمام عطر و رنگ و قاب و قالب زیبای آیات را از میان میبرد دوری جویم و هرجا که ناچار بترجمه بمعنی شدم ترجمه تحت لفظی ایه را در زیرنویس همان صفحه نوشتم تا خواننده محترم بر طرز جمله بندی اصلی آن آگاه باشد و هرجا هم که برای بیان و فهم مطلب در قالب فارسی ناگزیر بافزودن کلمه یی بر ترجمه شدم آن کلمه را میان دو هلال قرار دادم تا از متن جدا گردد.

 می خواستم ترجمه قرآن کریم تحت اللفظیغیر فهم نباشد. ودر عین حال صرفا ترجمه به معنی نباشد که قاب و قالب نورانی کلام خدا و طرز آیه های درخشان قرآن با آن سبک مخصوص و بسیار درخشنده یی که دارد-در عبارات و جملات فارسی از میان رفته باشد.
میخواستم حتی المقدور ترجمه ای باشد وافی و اصیل و در همان قالب طلایی بیهمتای آیه های آسمانی که در متن عربی مشاهده میشود.
میخواستم ترجمه قرآن کریم بزبان ساده بدون واژه های نامرغوب و نامانوس -مراورا-ممرا و مانند اینها باشد و عبارات مبهم و پیچیده و غیر قابل فهم و یا دور از فهم در آن بکار نرفته باشد

 

برای خرید کتاب قرآن مجید ترجمه و تفسیر زین العابدین رهنما نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود قرآن مجید ترجمه و تفسیر زین العابدین رهنما ؛ چهار جلدی