دانلود کتاب اسلام، اقتدارگرایی و توسعه نیافتگی: مقایسه ای جهانی و تاریخی اثر احمد ت. کورو ترجمه هانیه جعفری

 ایران در طی دوران طلایی مسلمانان در فاصله سده های نهم تا یازدهم بسیاری از حکمای مشهور جهان را پروراند. در سراسر این دوره جهان اسلام از نظر پیشرفت علمی.توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی شهری از اروپای غربی برتر بود.
در آن زمان مسلمانان در ایران.ماوراء النهر.عراق.سوریه.مصر و اندلس طبقات روشنفکر و بورژوازی پویایی داشتند. سطح مشخصی از جدایی بین دانشممندان اسلامی و حاکمان سیاسی وجود داشت که منجر به تنوع و پویایی اجتماعی-مذهبی شد که در اوایل قرون وسطی اروپا وجود نداشتن.
این جدایی با ازار و شکنجه حاکمان اموی به اعضای خانواده حضرت محمد اغاز شد و با سیاست های ظالمانه برخی از حکام عباسی ادامه یافت.از این رو بیش تر اهل سنت و شیعه اقتدار سیاسی را اخلاق فاسد و متناقص می دانستند. هم علمای اهل سنت مانند ابوحنیفه.مالک.شافعی و احمد بن حنبل و هم علمای شیعه مانند جعفر الصدیق از خدمت به دولت خودداری کردند و بین خود و مقامات دولتی فاصله انداختند.

 

برای خرید کتاب اسلام، اقتدارگرایی و توسعه نیافتگی: مقایسه ای جهانی و تاریخی  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب اسلام، اقتدارگرایی و توسعه نیافتگی