دانلود کتاب تاریخ جامع یهودیان ایران: گزیده تاریخ یهود ایران اثر حبیب لوی بازنوشته هوشنگ ابرامی

 تاریخ یهود ایران از این پرسش آغاز میگردد که چه کسی یهودی ایرانی است.پاسخ عمومی که میتوان آنرا تعریف کلی دانست بر این بردشات است که یهودی ایرانی کسی است که قبل از هرچیز دنیای ارتباطی او بزبان و فرهنگ ایران زمین استوار است.
براساس این تعریف است که تاریخ نویسان حرفه ای . یهودیان افغانستان.آسیای میانه و پاره ای از نواحی قفقاز را که مردم ان به یکی از زبانهای ایرانی تکلم میکنند ایرانی میداندد -گرچه عامه مردم ممکن است خلاف آن گمان کنند از سوی دیگر ما میدانیم که در قرن ما تعداد قابل توجهی یهودی روس و عراقی در ایران میزیسته اند ولی مردم عموما انها را یهودی روس یا عراقی گاهی عرب میخوانده اند و هنوز هم چنین می خوانند اگرهم از پدر و مادر روس و عراقی در خاک ایران زائیده شده باشند چنین برداشتی مخصوص ایران نیست و در بسیاری از جاهای دنیا صادق است.
مکشل نخست ما در نگارش تاریخ یهود ایران از اینجا شروع میشود که واقع ما هنوز نمیدانیم ان عده از یهودیانی که دوهزار و هفتصد پیش آشوریها آنان را به اسارت در سرزمین ماد پراکندند تا چه حد ایرانی شدند و ویژگی زبانی و فرهنگی انها چه بوده است.
ما هنوز نمیدانیم یهودیان بابلی دوران نخستین شاهنشاهی هخامنشی چگونه به ایران امدند و کیفیت ایرانی شدن انها چگونه بوده است.
از اینها مهمتر برمبنای تعریف یاد شده در بالا در مورد یک دوره بیش از هزار ساله ما هیچگونه اثر ادبی یا فرهنگی یا تاریخی ک به زبان ایرانی یا به یکی از زبانهای نوشته شده باشد نیافته ایم.
در محافل علمی اشاره ای است که قسمتهایی از مزامیر دادود به زبان پهلوی ترجمه شده است ولی این گزارش هنوز نمیتواند به بسیاری از پرسشها در این زمینه پاسخی بدهد چه بسا ممکن است که این مزامیر را یکی از مسیحیان ساکن ایران ساسانی به پارسی میانه ترجمه کرده باشد.

 

برای خرید کتاب تاریخ جامع یهودیان ایران: گزیده تاریخ یهود ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 نخستین اثر یافته شده کتبی که به خط عبری و به زبان تقریبا سره فارسی نوشته شده و ما اینگونه نوشتارها را فارسیهود مینامیم.نامه ایست از یک بازرگان یهودی که در دندان اویلیق بدست امده و احتمالا متعلق به اواسط قرن هشتم است.
جادارد گفته شود که این نامه همچنین نخستین سند کتبی زبان فارسی است- بعبارت دیگر ایرانیان در مورد زبان فارسی نوشتاری قدیمی تر از نامه مذکور ندارند.
تا حمله مغول و چند سالی پس از ان تاریخ.فرهنگ و ادبیات یهود ایران پشت پرده ابهام در تاریکی قرار گرفته است.
در سالهای اخیر به دنبال کشف ورق پاره هایی از گنیزای قاهره کوشش میشود گوشه هایی از زندگی فرهنگی یهود ایران به روشنایی کشیده شود.مقصود ما یکی دو سده قبل از حمله مغول است.
اشارتی که در تلمود و رسالات پس از تلمود در مورد ایران و ایرانی یافته ایم بیشتر مارا به حدسیات و کمتر به واقعیات میکشاند

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ جامع یهودیان ایران: گزیده تاریخ یهود ایران