دانلود کتاب آیین زروانی: تحلیل کهن‌ترین استوره ایرانی اثر هاشم رضی

 

 هرچند به موجب آیین ها و استوره های هند و باورهایی به خدا زمان/کاله وجود داشت.
اما به طور محسوس با زروان ایرانی جدا راه است. آیین زروانی ایرانی بدون آنکه بن مایه آشکار و موکد ثنویت مطلق را بیان کند ثنویت محدود زمانی نه هزار ساله ای را شرح می دهد که در مقطعی از زمان به ناچار شر و اهریمن شکست یافته و مقهور اورمزد و خیر و نور مطلق می شود.
در اساتیر بین النهرین نیز نظایر این گونه ثنویت منقطع و در اساتیر ملل و اقوام دیگر دوگانگی در زمان محدود یا غیر محدود هست که در متن کتاب به ان اشاره شده است.
به همین سبب است که استوره شگفت و نادر زروانی که به صورت یک دین تعریف شده به سبب شناخت زروان خدا.خدای زمان بی کرانه/بی اغاز و بی انجام وارد حوزه الاهیات و منطق و کلام و فلسفه می شود.
جهت اگاهی بیشتر پژوهندگان نگارنده اشعار می دارد که ایین زروانی ویژه مغان مادی و شیوه و نحله اعتقادی انان بوده است که با قدرت وارد دین زرتشتی شده و دین غالب زمان ساسانیان را ساخته و پرداخته است.

این باور از طریق نیبرگ و بدن گرن و شاگردان شان پذیرفته شد.
نگارش در مقدمه مستدل ترجمه وندیدادنیز کتاب آیین مغان و هم چنین ااین مهر دو جلد به شکلی مستدل به این مهم پرداخته است.
در متن کتااب این همه و مطالبی دیگر نیز مورد پژوهش قرار گرفته است.
نگارنده به سال 1359 کتاب کوچکی به نام زروان در قلمرو دین و اساتیر منتشر کرد.هرچند این کتاب ترجمه ای بسیار مختصر از کتاب زروان زینر بود اما همان اوقات متوجه غرابت و پیچیدگی ان شده و دو سال بعد که کتاب کوچکی دیگر درباره ایین مهر منتشر شد بر اثر کار فرانتس کومن که بعدها به سال 1382 متن کتاب توسط نگارنده ترجمه و به چاپ رسید.

 

برای خرید کتاب آیین زروانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب آیین زروانی

در صورتی که این کتاب حق نشر دارد لطفا به 09125343644 پیام دهید تا سریعا حذف گردد