پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

آیین زروانی

موجود
1,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادیان

کتاب آیین زروانی: تحلیل کهن‌ترین استوره ایرانی اثر هاشم رضی
توضیحات

کتاب آیین زروانی: تحلیل کهن‌ترین استوره ایرانی اثر هاشم رضی

 

 هرچند به موجب آیین ها و استوره های هند و باورهایی به خدا زمان/کاله وجود داشت.
اما به طور محسوس با زروان ایرانی جدا راه است. آیین زروانی ایرانی بدون آنکه بن مایه آشکار و موکد ثنویت مطلق را بیان کند ثنویت محدود زمانی نه هزار ساله ای را شرح می دهد که در مقطعی از زمان به ناچار شر و اهریمن شکست یافته و مقهور اورمزد و خیر و نور مطلق می شود.
در اساتیر بین النهرین نیز نظایر این گونه ثنویت منقطع و در اساتیر ملل و اقوام دیگر دوگانگی در زمان محدود یا غیر محدود هست که در متن کتاب به ان اشاره شده است.
به همین سبب است که استوره شگفت و نادر زروانی که به صورت یک دین تعریف شده به سبب شناخت زروان خدا.خدای زمان بی کرانه/بی اغاز و بی انجام وارد حوزه الاهیات و منطق و کلام و فلسفه می شود.
جهت اگاهی بیشتر پژوهندگان نگارنده اشعار می دارد که ایین زروانی ویژه مغان مادی و شیوه و نحله اعتقادی انان بوده است که با قدرت وارد دین زرتشتی شده و دین غالب زمان ساسانیان را ساخته و پرداخته است.

این باور از طریق نیبرگ و بدن گرن و شاگردان شان پذیرفته شد.
نگارش در مقدمه مستدل ترجمه وندیدادنیز کتاب آیین مغان و هم چنین ااین مهر دو جلد به شکلی مستدل به این مهم پرداخته است.
در متن کتااب این همه و مطالبی دیگر نیز مورد پژوهش قرار گرفته است.
نگارنده به سال 1359 کتاب کوچکی به نام زروان در قلمرو دین و اساتیر منتشر کرد.هرچند این کتاب ترجمه ای بسیار مختصر از کتاب زروان زینر بود اما همان اوقات متوجه غرابت و پیچیدگی ان شده و دو سال بعد که کتاب کوچکی دیگر درباره ایین مهر منتشر شد بر اثر کار فرانتس کومن که بعدها به سال 1382 متن کتاب توسط نگارنده ترجمه و به چاپ رسید.

 

خرید کتاب آیین زروانی: تحلیل کهن‌ترین استوره ایرانی اثر هاشم رضی چاپ اول انتشارات بهجت

 

تحليل كهن ترين استوره ايراني. زمان مكان ,در کتاب آیین زروانی جو ٬‌ حركت آیین زروانی آیینی باستانی است که از استوره شگفتی به اسم زروان ایزد زمان بیکرانه ، بی آغاز و بی انجام حکایت دارد که در طول تاریخ وارد حوزه الاهیات و منطق و کلام و فلسفه شده است. به عقیده هاشم رضی این نحله ویژه مغان مادی است که توسط آنها وارد آیین زرتشت شده است. در این کتاب رضی می کوشد افسانه زروان و نظایر آنها را در تمامی استوره های آفرینش اقوام مطالعه و بررسی کند. او در این پژوهش شورانگیز خود ردپای زروان را در اساتیر و روایات داستانی اسناد کهن پهلوی ، کلیله و دمنه و شاهنامه فردوسی نشان می دهد. کتاب هم دارای جنبه تحلیلی علمی درباره نظریات باستانی درباره زمان،مکان ، جو و حرکت و هم دارای روایتی داستانی و بی نظیر از استوره های زروانی ، میترایی و زرتشتی و همچنین روایات قدیمی یونانی ، ارمنی و مسیحی است. با مطالعه این کتاب می توانید علاوه بر آشنایی با استوره های اولیه ایرانی گامی در راه شناخت تحلیلی این اساطیر هم بردارید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.