دانلود کتاب آیین مغان: پژوهشی درباره دین‌های ایرانی اثر هاشم رضی

 

 بخش اول کتاب از فیثاغورث شروع و به هرمیپوس پایان می پذیرد. در این بخش جز مواردی معدود نظر بیشتر متوجه مورخان و نویسندگان پیش از میلادی بوده است که درباره زرتشت و دین زرتشتی و سایر ادیان و آیین های ایرانی مطالبی به یادگار نهاده بوده اند.
بخش دوم از استرابو شروع و به دیو خری کوستوم پایان می گیرد.
توالی زمانی برخی اوقات ملاک سنجش قرار نگرفته و بر حسب اهمیت موضوع برخی مورخان و نویسندگان مقدم و موخر قرار گرفته اند.
بخش سوم به اجمال مرور و گذاری در منابع پهلوی اسات.
البته چون نظر در این قسمت معطوف به زندگای و سوانح روزگار زرتشت بوده اجمال مذکور رعایت شده.
این اجمال بدان جهت است که اغلب روایات و گرایش ها متدینین به غلو و سنتهای عوامانه که به دفعات تکرار شده اند منعکس است.

در نظر بود که دو بخش دیگر متمم این رساله باشد.یکی درباره نقل و نقد روایات مورخان اسلامی و نویسندگان ملل و نخل از سده دوم هجری تا سده دهم پس از هجرت و دو دیگر تاریخ اوستاشناسی و مطالعات زرتشتی در اروپا از سده شانزدهم تا دوران معاصر اما با انکه کار عمده در قسمت اول به تقریب انجام شده و در قسمت اخری نیز فصول و مراجع و ماخذ مهیا بود بی مناسبت نبود که به چاپ قسمت نخست اماده اقدام شود و باشد تا حوصله و عمری باقی ماند و دو بخش مذکور نیز اماده شد و به چاپ رسید.
در واقع پس از پنج سالی که وقت بر سر این کار صرف شد و دوبار به تجدید نظر کشید هرچند که بسیاری وقت و فرصت لازم بود تا در حد کقدور نواقص ان رفع شود اما دیگر نیرو و حوصله گذشته موجو1د نیست و چه بسا1 1که1 کوس و رحیل به صدا در اید و بار بر زمین ماند.

 

برای خرید کتاب آیین مغان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 اما با این حال در جلد دوم که اینک اماده و جداگانه به چاپ رسیده است.
ترجمه و نقل نوشته های شرقی درباره زندگی و احوال و ارای زرتشت از اثار پهلوی و عربی و فارسی و نقل منظومه زراشت بهرام پژودم سذاینده سده هفتم هجری که توسط فردریک روزنبرگ تصحیح و در اروپا بچاپ رسیده است و همراه با گزیده یی از متون دیگر است تقدیم مشتاقان می شود.
کوشش بسیار شد تا در بسیاری از موارد اظهار نظری نشود و اظهار نظرها به محققان و پژوهشگران نام اور و ورزیده واگذار شد که این کار در صلاحیت انان است.
امید که این کوشش و پزوهش تا اندازه یی مفید واقع شده و به کار علاقه مندانی که در این راه مطالعه و کاوش می کنند قرار گیرد

 

 

دانلود کتاب آیین مغان

 

این کتاب توسط کاربر رایگان قرار داده شده است چنانچه حق نشر داشته استدعا دارم با شماره 091253436144 تماس بگیرید تا سریعا حذف گردد