دانلود کتاب فاشیسم و دیکتاتوری اثر نیکوس پولانزاس

 

 در این لحظه زمانی چه هدفی از مطالعه فاشیسم می تواند در کار باشد؟
من برابر عقیده ام که فوریت مسئله چنین مطالعه ای را به ضرورتی سیاسی بدل ساخته است.
به نظر می رسد که تا همین اواخر مسئله فاشیسم و دیگر اشکال دیکتاتوری به بوته فراموشی تاریخی سپرده گشته و صرفا مسئله تاریخنویسی دانشگاهی تلقی می گردید.
اکنون دارد هرچه بیشتر روشن می شود که امپریالیسم در حال عبور از یک بحران عمده جهانی است.بحرانی که تازه فقط آغاز شده اما تا همین جا هم به مراکز عمده و اصلی امپریالیستی رسیده است.
به خاطر شدت مبارزه طبقاتی در عصری که به آن وارد شده ایم مسئله دولت استثتایی و نیز فاشیسم یک بار دیگر نتیجتا طرح شده است درسا همانطور که مسئله انقلاب خود دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
همچون هر مطالعه دیگری در ماتریالیسم تاریخی موضوع این کتاب غامضص است.
کتاب فاشیسم و دیکتاتوری بر سه حوزه اصلی نظر دوخته است:
ا.فاشیسم به مثابه یک پدیده سیاسی خاص.من کوشیده ام که با تجزیه و تحلیل علت و معلولهای حتا فراتر از ویژگیهای درجه دوم مشخص کننده فاشیسم ریشه خود را داشت عناصر اصلی ان را بشناسیم.
اما جهت دستیابی به این هدف تنها یک اسلوب صحیح تحقیق و فقط یک اسلوب صحیح ارائه نتایج وجود دارد.
تمرکز بر برسی و مطالعه همه جانبه جایی که فاشیسم در ان ریشه گرفت و تحلیل از شرایط مشخص.

برای خرید کتاب فاشیسم و دیکتاتوری اثر نیکوس پولانزاس نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 این تنها راه مجرا کردن عوامل دست دوم از علتهای واقعی و بر اساس انها تعریف زمینه و شرایط ظهور مجدد این پدیده است.
2.فاشیسم تنها شکلی از رژیمهای دولت سرمایه داری استثنایی در میان اشکال بسیار دیگر ان می باشد.رژیمهای دیگری هستند به وِزه بناپارتیسم و اشکال مختلف دیکتاتوری نظامی.
پس پدیده سیاسی خاص فاشیسم را تنها با تثبیت تئوری که در عین حالل هم تئوری بحران سیاسی و هم دولت استثنائی باشد و نیز منطبق با دیگر انواع رژیمهای سرمایه داری استثنائی باشد می توان تجزیه و تحلیل کرد.
3. در مرتبه سوم کتاب بر خط مشی بین الملل سوم نسبت به فاشیسم دقیق می شود.روشن است که بحث پیرامون فاشیسم بدون پرداختن به طبقه کارگر غیر ممکن است. و متشابها غیر ممکن است که از طبقه کارگر در دوران بین دو جنگ صحبت کنیم بدون اینکه به سیلاستهای کمینترن اشاره نماییم.

 

 

دانلود کتاب فاشیسم و دیکتاتوری جلد اول

 

دانلود کتاب فاشیسم و دیکتاتوری جلد دوم