دانلود کتاب مرآة البلدان اثر محمد حسن اعتماد السلطنه

رسم است و نیکو رسمی که در آغاز هر کتابی از مولف و تالیفات و شرح حال و حیات وی یاد می شود و کتاب لفظا و معنا مورد بررسی قرار می گیرد و محتوی و مدلول آن به خواننده عرضه می گردد

و من خود بارها در آغاز هریک از کتبی که تصحیح و طبع کرده ام در مقدمه از مولف و تالیف وی یاد نموده ام.اما در مورد کتاب مرآة البلدان کاری دشوار پیش امده.زیرا محمد حسن خان اعتماد السطنه از رجال معروف عصر ناصری است که سالها روزنامه خوان شاه و وزیر انطباعات بوده و در سفرهای ناصر الدین شاه به فرنگ ملتزم رکاب بوده و این کتاب او به نام مرآة البلدان هم از امهات کتب مربوط به عصر قاجاری است و هرکس که کمترین علاقه ای به مطالعه چنین کتبی داشته باشد. به تحقیق و یقیت مرآة البلدان اثر محمد حسن اعتماد السلطنه را می شناسد.
از آن گذشته نویسنده کتابهای فراوان دارد و شمار کتاب های وی را تا 37 نوشته اند و در دو سه سال اخیر که شور و شوقی در جامعه ما برای مطالعه و کتاب خواندن پدید امد و مردم به خواندن کتب تاریخی رغبت فراوان مبذول می دارند چندین کتاب اعتمادالسطنه چون الاماثر و مطلع الشمس و خاطرات و خلسه و صدرالتواریخ بصورت چاپ مجدد چاپ شده است

 برای خرید کتاب مرآة البلدان 4 جلدی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب مرآة البلدان جلد اول

دانلود کتاب مرآة البلدان جلد دوم و سوم

دانلود کتاب مرآة البلدان جلد چهارم