دانلود کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران: ش‍ش‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اثر جوزافا باربارو, آمبروزیو کنتارینی, کاترینو زنو ,آنجوللو ,وینچنتو دالساندری ترجمه منوچهر امیری

 

 زمین چنانکه هندسه دانان به دلایل مسلم ثابت می کنند در برابر عالم افلاک چندان خرد است که گویی نقطه پرگار است در درون دایره و چون قسمت اعظم آن را یا آب فرا گرفته یا به واسطه شدت گرما و سرما سکونت ناپذیر است ربع مسکون قسمت بسیار کوچکتری از کره ارض را تشکیل می دهد.
با این همه قدرت آدمی چندان ناچیز است که کمتر کسی پیدا شده است که توانسته باشد قسمت بالنسبه مهمی از جهان را ببیند و اگر غلط نکنم هرگز کسی همه آفاق را سیر نکرده است.
در دوران ما کسانی که قسمتی از دنیا را دیده اند غالبا سوداگران یا دریانوردانند و از آغاز تا به امروز پدران و سروران ونیزی من درین دو پیشه چنان زبر دست بوده اند و هستند که گمان دارم حقا باید انان را از همه برتر دانست.
زیرا از روزگارانی زبونی رومیان که زمانی بر همه جهان فرمان می راندند این دنیای دنی چنان بر اثر اختلاف زبانها و اداب و عادات و ادیان تجزیه و تقسیم شده است که اگر بازرگانان و دریانوردان و نیزی دست به کار اکشتاف نمی زدند همان ربع مسکون نیز ناشناخته می ماندند.

 

 

برای خرید کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران ترجمه منوچهر امیری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران