معرفی کتاب ریاضیات در سرگرمی ها اثر مارتین گاردنر:
ریاضیات در سرگرمی ها، نوشته نویسنده و ریاضیدان آمریکایی، مارتین گاردنر است. او با این کتاب خود، به خوانندگان غیر تخصصی نشان می دهد که مرزی برای کاربرد ریاضیات نمی توان شناخت و خواننده می تواند با تعمق در آن به بسیاری از سوالات گذشته خود پاسخ مناسبی بدهد.
هریک از فصول کتاب، باب علمی جدیدی را برای خواننده می گشاید و او با کمترین تمرکز نیز می تواند از خواندنش چیزی حاصل معلوماتش کند. شیوه جالب توجه کتاب برای بیان مفاهیم، چنان شیرین است که کنجکاوی خواننده بی علاقه به ریاضیات نیز برانگیخته می شود و گاردنر در این زمینه حقیقتاً تواناست.
تاکنون بارها درباره عدد پی توسط معلمان و یا در کتاب ها شنیده و یا خوانده ایم، اما عدد فی که کمتر مورد توجه است، بخش اعظم فصل اول کتاب را به خود اختصاص می دهد. نویسنده با معرفی این عدد، که به نام نسبت طلایی مشهور است و آشناسازی خواص مختلف آن و با بهره گیری از مثال های گوناگون این فصل را به پایان می رساند.
در فصل بعد، نویسنده با زبانی شیوا مقاطع مخروطی را معرفی می کند. از برش های مختلف یک مخروط شکل های گوناگونی حاصل می شود که می توان آنها را به چهار گروه دسته بندی کرد: دایره، بیضی، سهمی و هذلولوی. نویسنده در کتاب، تمام تعریف های واحد و کلیشه ای را رها می کند و به معرفی آنها با استفاده از سایه اجسام می پردازد.


فصل سوم کتاب مربوط به اجسام افلاطونی و یا پنج جسم منتظم است. گاردنر با تشریح نحوه ساخت این اجسام دل انگیز و چشم نواز بوسیله خواننده، سعی در ایجاد درکی عینی از این اجسام منتظم دارد و اشاره می کند که این پنج جسم، تنها اجسام منتظم موجود هستند و بیش از پنج حجم منتظم نمی تواند وجود داشته باشد.
فصل چهارم کتاب، شیرین ترین مبحث ریاضی برای ریاضی دانان و سخت ترین آن برای ریاضی خوانان است. توپولوژی همواره درسی است که بسیاری دانشجویان از آن گریزانند، اما در این فصل به شیرینی و با بیانی ساده مطرح می شود که به خوبی هندسه شیرین و اسرار آمیزی را ترسیم می کند.
فصل دیگر کتاب، امکان وجود فضای دوبعدی و امکان حیات در چنین فضایی را تحت بررسی قرار میدهد. تصور فضایی با چهار بعد برای مغز انسان قابل درک نیست. اما وجود آن رد یا پذیرش نمی شود، اکنون با وجود درکی که انسان از دو بعد دارد، قاعدتاً حیات را نمی تواند در آن تصور کند، اما گاردنر سعی خود را در جهت ایجاد تصویر این فضا در اذهان خوانندگان می کند. سرفصل های دیگر کتاب، تبدیل اشکال هندسی، شیرین کاری با یک ماتریس، شعبده بازی و ریاضیات، معمای مکانیکی، منحنی های متساوی العرض، ریشه های رقمی، تردستی با نخ، پارادوکس، سفسطه و بازی های فکری و سام لوید است که همانطور که از نامشان پیداست، هر یک از جذابیتی آشکار برخوردارند و با آنکه هیچ یک از فصول، ارتباط موضوعی چندانی با یکدیگر ندارند، خواننده به راحتی نمی تواند بعد از اتمام یک بخش سراغ بخش بعدی نرود.