كتاب چگونه هر چيزى را اندازه بگيريم؟

نویسنده: داگلاس هوبارد
نشر آموخته
ژانر كسب و كار
در گذشته تصور مى شد فقط بايد "موارد كمى" اندازه گيرى شود.
آقاى داگلاس هوبارد كه در حوزه كسب و كار و كار آفرينى حرف هايى براى گفتن دارد، موضوع مهمى را مطرح مى كند. چيزهاى به "ظاهر" غير قابل اندازه گيرى مثل كيفيت تدريس، رضايتمندى مشتريان، امنيت، اثر بخشى يك موضوع در حال بررسى، و هرآنچه كه نياز به ريسك دارد و عدم قطعيت ندارد ، را هم مى توان و حتى لازم است در دنياى امروز ، اندازه گيرى شود. اين موضوع در كتاب " چگونه هر چيزى را اندازه گيرى كنيم؟ " چنان جذاب بيان شده كه خواننده كتاب را جزو كتاب هاى دوست داشتنى كسب و كار قرار مى دهد.
خيلى از ماها در شرايطى قرار مى گيريم كه در تصميم گيرى ها مرديدم و شك داريم
اينجاست كه اندازه گيرى بعضى موارد - به گفته نويسنده همه موارد- به ما كمك خواهد كرد تا در مواردى مثل كيفيت محصولى و هر آنچه كه مد نظر داريم، ريسك كمترى كنيم و راحت تر قادر به تصميم گيرى باشيم.
هوبارد در کنار انتشار چهار کتاب، در چندین نشریه و مقاله‌ها و یادداشت‌هایش را منتشر می‌کند. هوبارد جز نویسندگی، مشاور مدیریتی و سخنران هم فعالیت می‌کند. او بنیانگذار موسسه‌ی اقتصاد اطلاعات کاربردی و مؤسس پژوهشکده تحقیقاتی تصمیم‌گیری هوبارد (HDR) است.
اين كتاب در بهمن ١٣٩٩ توسط نشر اموخته منتشر شد و تا كنون جذابيت هاى خودش را به گوش علاقه مندان كسب و كار رسانده است.

 


فصل هاى كتاب به اين ترتيب است كه :
بخش نخست: راهکار اندازه‌گیری وجود دارد.
فصل یک: مشکل چیزهای نامشهود.
فصل دو: عادت اندازه‌گیری شهودی: اراتوستن، انریکو، و امیلی
فصل سه: توهم چیزهای نامشهود: چرا چیزهای غیرقابل‌اندازه‌گیری قابل‌اندازه‌گیری‌اند.
بخش دوم: پیش از اندازه‌گیرى
فصل چهار: تعریف واضح مسئله‌ی اندازه‌گیرى
فصل پنج: برآوردهای کالیبره: دانسته‌های کنونی‌تان چقدر است؟
فصل شش: کمّی‌سازی ریسک از طریق مدل‌سازى
فصل هفت: کمّی‌سازی ارزش اطلاعات
بخش سوم: روش‌های اندازه‌گیری
فصل هشت: گذار از «چه‌چیزی را باید اندازه بگیریم» به «چگونه باید اندازه بگیریم».
فصل نه: واقعیتِ نمونه‌گیری: چطور مشاهده‌ی برخی چیزها اطلاعاتی درباره‌ی همه‌چیز به ما می‌دهد.
فصل ده: بیز: به‌روزرسانیِ دانسته‌های کنونی‌تان.
بخش چهارم: ورای مبانی.
فصل یازده: تمایلات و نگرش‌ها: جنبه‌ی راحت‌تر اندازه‌گیری
فصل دوازده: ابزار نهایی اندازه‌گیری: قضاوت‌های انسانی.
فصل سیزده: ابزارهای جدید اندازه‌گیری برای مدیران.
فصل چهارده: روشی همگانی برای اندازه‌گیری: اقتصاد اطلاعات کاربردی
•مطالعه اين كتاب به همه ايشنها ميشود