دانلود کتاب هزار و یکشب پنج جلدی کلاله خاور 1315

آنچه از نوشتجات و آثار قدیمیه و تنبعات علمل شرق شناس فرنگستان مستفاد میشود اینستکه در اغاز کتاب الف لیله قبل از دوره سلاطین فرس قدیم یعنی هخامنشی در هندوستان بظهور رسیده بعدها در عهدی که ظاهرا قبل از اسکندر است به ایران امده و بلغت فارسی قدیم ترجمه گردید و بهزار افسانه نامیده شد .

سپس در قرن سوم هجری هنگامیکه در بغداد کتب علمی و ادبی از السنه مختلفه بعربی ترجمه و نقل میشد این کتاب نیز کسوت عربی پوشید و از اثار ادبی عرب هم از عهد بداوت و هم در زمان حضارت حکایات و قصصی بر آن افزوده شد .

تا اینکه در قرن چهارم بعد از المتوکل عباسی که اهل علم و دانش از بغداد کتب و فضائل و علوم را باصقاع ممالک اسلامی حکل مینمودند این کتاب نیز منتقل به مصر شد و در قاهره بدست قصه سرایان و نقالان افتاد.

در عهد سالاطین ممالیک مصری حکایت سرایان مصر بر ان کتاب افسانه های بسیار که بعضی از بافته های مصر و بعضی از ماخذ یهود لود افزودند.

عاقبت الامر در قرن ذهم هجری کتاب مذکور جمع اوری و تدوین یافت و بصورت الف لیله و لیله کنونی در آمده و در قرن هجدهم نخستین ترجمه فرانسوی آن بدست آنطوان گلان انجام گرفت و به اروپا معرفی شد.

برای خرید کتاب هزار و یکشب پنج جلدی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 کتاب هزار و یکشب

 

 دانلود کتاب هزار و یکشب جلد اول

دانلود کتاب هزار و یکشب جلد دوم

دانلود کتاب هزار و یکشب جلد سوم

دانلود کتاب هزار و یکشب جلد چهارم

دانلود کتاب هزار و یکشب جلد پنجم