کتاب " علی حقیقتی بر گونه اساطیر " برگرفته از سخنرانی دانشمند ارجمند و روشنفکر بزرگ عصر ما جناب اقای دکتر علی شریعتی است که در تاریخ 15 و 16 اسفندماه سال 1347 در حسینیه ارشاد ایراد شده است . برای معرفی این کتاب چند صفحه ای که عجیب حال خواننده و مخاطبش را تحت تاثیر قرار میدهد باید بگویم که  امکان ندارد کسی آن را بخواند و اندیشه اش درگیر نشود و آتشی در دلش شعله نکشد و هزاران سوال بی پاسخ در ذهنش شکل نگیرد و اساسا اغلب نوشته های دکتر شریعتی به اینگونه است که بعد از خواندن یا شنیدن آن ، خواب ارواح خفته را آشفته میسازد و ذهن هر کسی را دعوت میکند به اندیشدن . کتاب " علی حقیقتی بر گونه اساطیر " درواقع تلاشیست برای شناخت نوع شخصیت امام علی (ع) نه به عنوان یک شخصیت صرفا مذهبی یا رهبر یک مذهب ، بلکه شناخت امام علیست به عنوان یک انسان از دیدگاه یک انسان شناس . و به همین جهت دکتر شریعتی ابتدا بحث انسان و درد انسان بودن و بیگانگی انسان با این دنیا را مطرح میکند و اثبات میکند که هر انسانی به صورت فطری نیاز به اسطوره دارد و انگاه با منطق نشان میدهد که حضرت علی (ع) اسطوره ایست که همه احساسات مطلق را در وجود خود دارد و اگر پرومته رب النوع فداکاری ، هرکول رب النوع قدرت ، ونوس رب النوع زیبایی و دموستنس مظهر زیبایی سخن است و اگر رومئو و ژولیت اسطوره های عشق هستند ، علی رب النوع همه ی زیبایی هاست . واگر همه ی این رب النوع ها خیالی و ساخته ذهن بشر هستند علی واقعیت دارد.

 

IMG 1399