تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک نوشته ی محمد بن جریر طبری، تاریخنگار ایرانی در قرن سوم هجری می باشد. این تاریخ تا به امروز منبع بسیاری از پژوهشگران تاریخ بوده است. تاریخ طبری در واقع تاریخ بشر از آغاز و پیدایش تا سقوط پادشاهی ایران و برپایی خلافت اسلامی تا برهه ای که نویسنده زندگی میکرده است و یا از آدم تا زمان طبری را در بر میگیرد. این تاریخ در اصل در 16 جلد تالیف شده است. از دیگر آثار نویسنده این اثر، تفسیر طبری می باشد که قرآن کریم را تفسیر کرده است. در بازخوانی تاریخ ایران، تاریخ طبری یک منبع خوب و مستند برای آنهاست که میخواهند تاریخ ایران پیش از اسلام را دریابند. بخش عمده ای از تاریخ طبری به احوال پادشاهان ساسانی و پیش از آن به پادشاهان بزرگ اساتیری ایران پرداخته شده است. خدای نامه های دوره ی ساسانی، از منابعی میباشد که در اختیار صاحب تاریخ طبری بوده است و در روایت احوال شاهان ایرانشهر از آنها بهره برده است. تاریخ طبری در اصل به زبان عربی نگاشته شده است. در دوره سامانیان، بلعمی که در دربار هنردوست و ایرانگرای سامانی جایگاه و پایگاه والایی داشت، این اثر را به نثری روان و نغز به پارسی برگرداند که ترجمه ای آزاد از تاریخ طبری بود و به تاریخ بلعمی شهرت یافت. در دوران ما، ابوالقاسم پاینده این تاریخ را به پارسی ترجمه کرده و انتشارات اساطیر آن را منتشر نموده است.

 

تاریخ طبری

 

بعدها چه در روایت تاریخ ایران پیش از اسلام و چه در روایت رخدادها و رویدادهای دوران اسلامی، تاریخ طبری به عنوان منبع و مرجعی مهم و حیاتی، مورد توجه تاریخ نویسان قرار میگرفته است. در روایت رویدادهای تاریخ اسلام، طبری نقل قول های فراوانی ذکر کرده است و نویسنده هیچ تصرفی در گفته های دیگران نیاورده و تصمیم او بر این بوده است که آنها را عینا نقل کند. تاریخ طبری به دوران ساسانیان به صورت مفصل پرداخته است و اصولا تاریخ خود را برپایه پادشاهان ایرانشهر از کهن ترین زمانها تا یزدگرد سوم ساسانی به پیش آورده است و رویدادهای اسلامی را نیز بر این پایه نگاشته است. تاریخ اسلام طبری با زندگی پیامبر اسلام آغاز می شود و بسیاری از مطالب او را در موضوع تاریخ اسلام، خلاف واقعیت میدانند.تاریخ طبری اتفاقات و رویدادهای صدر اسلام را به صورت مفصل بیان میکند لیک برای نمونه در باب غدیرخم و حجه الوداع به سهل آسانی میگذرد و به صورت مختصر به این موضوع اشاره میکند.

صاحب تاریخ و تفسیر طبری، به سال 218 هجرت در طبرستان (مازندران) به دنیا آمد و در سال 1301 هجری در بغداد از دنیا رفت. به جز تاریخ طبری و تفسیر طبری، آثار دیگری چون : جامع البيان عن تاويل آي القرآن، آداب مناسک الحج، اختلاف علماء الامصار فی احکام شرائع الاسلام، فضائل ابی‌بکر و عمر، فضائل علی ‌بن ‌ابی‌طالب و اللطيف القول فی احکام شرائع الاسلام را نگاشته است

برای خرید تاریخ طبری می توانید انواع چاپ شده آن را در زیر خریداری نمایید

 
 
 
 
 

تاریخ طبری

کتاب تاریخ طبری چاپ انتشارات اساطیر


 
 
 
 

کتاب تاریخ طبری چاپ اول

کتاب تاریخ طبری انتشارات بنیاد فرهنگ ایران


 
 
 
 

تاریخ الرسل و الملوک

کتاب تاریخ الرسل و الملوک اثر ابوجعفر محمدبن جریر طبری


 
 
 
 

دنباله تاریخ طبری

دنباله تاریخ طبری نوشته غریب ابن سعد قرطب


 
 
 
 

دوره تاریخ طبری

دوره کامل تاریخ طبری


 
 
 
 

کتاب تاریخ نامه طبری

کتاب تاریخ نامه طبری اثر محمدبن جریر طبری منسوب به بلعمی