معرفی کتاب خداوند الموت اثر پل آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری


این کتاب به طور فراگیر بخشی از تاریخ سرزمین عزیزمان ایران را که گوشه هایی از آن ناشناخته بوده، با قلم شیوای نگارنده بیان داشته و داستان نهضت حسن صباح را روایت می کند.
حسن صباح که نقش اصلی داستان را بر عهده دارد، از رهبران جلودار اسماعیلیه بوده. او در واقع رهبر فرقه "باطنی" از مذهب اسماعیلیه بشمار میرفت و پیروانش او را خداوند الموت می نامیدند.
الموت، منطقه ای کوهستانی در جنوب غربی دریای مازندران بوده است و در زمان قدیم یکی از مراکز بزرگ داروسازی بوده.
در این فرقه، با این عنوان که قرآن، علاوه بر معنای ظاهری، دارای معانی باطنی نیز هست و استخراج این معانی تنها در توان حسن صباح است؛ انجام هر عملی در درون این فرقه توجیه می شد. متاسفانه سوءاستفاده از مذهب، همانند هر عصر و دوره ای، مسیر مبارزه، با وجود انگیزه های مذهبی را، به سمت فرقه گرایی سوق می دهد.
کتاب خداوند الموت(حسن صباح) نوشته ی نویسنده فرانسوی، پل آمیر است و به دست توانای مرحوم ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.

 


قسمتی از نوشته مترجم در جهت توضیح محتوای کتاب:
نویسنده کتاب با مطالعات خود اینطور استنباط کرده که نهضت حسن صباح برای مخالفت با قوم عرب بوجود آمده در صورتی که حسن صباح و پیروان او مسلمان بوده اند و تمام فرائض دینی اسلامی را بجا می آوردند و کتاب مذهبی آن ها قرآن مجید به زبان عربی بوده و عقل قبول نمی کند که آنها با قوم عرب مخالفتی داشته باشند، بلکه مخالف حکومت خلفای بنی عباس بوده اند. لذا نباید مخالفت آنها با دستگاه خلافت عباسی را چون مخالفت آن ها با قوم عرب به یک صورت مورد قضاوت قرار داد.