معرفی کتاب ملکه ویکتوریا اثر الیزابت لانفورد:
کتاب ملکه ویکتوریا شرح یکی از بزرگترین و درخشانترین امپراطوری های انگلستان است. این شرح تاریخی را نویسنده برگرفته از یک منبع بااعتبار، دفترچه خاطرات ملکه بریتانیا، نوشته است. ملکه ویکتوریا شصت و سه سال بر انگلستان و کشورهای متحد او در آن زمان حکومت می کند، که بطریق ازدواجش با همسرش، آلبرت، این اتحاد حاصل شده بود. او بعد از نوه پسری اش بیشترین مدت حکومت را نسبت به دیگر امپراطوری ها در تاریخ بریتانیا دارد؛ دوره امپراطوری او برای انگلستان باعث وسعت و عظمت این کشور بوده است و این امپراطوری از جمله دوره های شکوفایی انگلستان در تاریخ این کشور است. سرگذشت این بانوی بزرگ بعلاوه اوضاع سیاسی اجتماعی انگلستان را در دوران فرمانروایی او می توان در این کتاب به ترجمه حاذق استاد ذبیح اله منصوری خواند.


برای توضیح محتوای کتاب همان بس که به مقدمه جامع مترجم بسنده شود:
در زبان فارسی، ضمن کتاب های تاریخی مربوط به انگلستان، بارها ذکر ملکه ویکتوریا که تقریبا در تمام نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی زمامدار بود به میان آمده ولی تا امروز در زبان ما، یک تاریخ جامع که ویکتوریا را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی معرفی نماید و جنبه های متفاوت کارها و روحیه وی را به خواننده بشناساند، منتشر نشده بود و این اولین باری است که خواننده فارسی زبان کتابی راجع به ملکه ویکتوریا می خواند که آن زن را از هر حیث می شناساند و محققی که نویسنده این کتاب است هیچ یک از تجلیات روحیه ویکتوریا را از قلم نینداخته و ما ضمن خواندن کتاب همانطور که از روش سیاسی اقتصادی و نظامی آن زن مطلع می شویم، از روش زندگی اجتماعی و ذوقی و خانوادگی آن زن و اینکه مادر بزرگ عده ای بالنسبه زیاد از شاهزادگان و شاهزاده خانم های اروپا بوده اطلاع حاصل می نماییم. در دوره ای که ملکه ویکتوریا در انگلستان سلطنت می کرد، ملکه دیکتاتور روسیه بنام کاترین دوم، کاری جز شناوری در منجلاب منهیات نداشت و ثروت خود را که در واقع ثروت کشور روسیه بود صرف لهو و لعب و صرف معاشقات مستهجن می نمود، ولی ملکه ویکتوریا تا روزی که زنده بود یک قدم از جاده عفت منحرف نشد و وظایف مذهبی را هر روز به انجام می رسانید.
ویکتوریا در ایران، نزد کسانی که از سیاست خارجی اطلاع داشتند نام نیکو داشت زیرا با اشغال ایران توسط ارتش انگلستان موافقت نکرد. بعد از اینکه انگلستان کشور افغانستان را اشغال کرد و شرح آن در این کتاب خوانده می شود بعضی از رجال سیاسی و نظامی بریتاتیا به ویکتوریا گفتند که فرمان حمله ارتش انگلستان به ایران را صادر کند ولی ویکتوریا با اشغال ایران توسط انگلستان موافقت نکرد و لابد عدم موافقت او با صدور فرمان حمله علل سیاسی و یا نظامی و یا هردو داشته ولی بهرحال عدم موافقت ویکتوریا سبب شد که ایران از حمله انگلستان در آن تاریخ، مصون بماند.خرید کتاب ملکه ویکتوریا اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود کتاب ملکه ویکتوریا اینجا کلیک نمایید.