کتاب کشور آخرین ها که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط پل اوستر نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه خجسته کیهان انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آنا دختری می باشد که در پر قو بزرگ شده است.زمان بسیاری می باشد که از برادرش ویلیام بی خبر می باشد. ویل خبرنگار است و راهی در مسیر کشور خوفناکی شده است و دیگر خبری از او نمی باشد.آنا به سراغ ویلیام به راه افتاده و راهی آن کشور شده است. و این اثر کتاب توضیحی می باشد از وضعیت این کشور. کشوری که هیچ ثباتی نداشته و حتی منزلها سند ندارند و به طور دائم مهاجمان و حمله کنندگان شما را از خانتان بیرون می اندازد .پر از دزدی غارت و بدون قوانین است و اگر اشنایی نداشته باشی نخواهی توانست جز رفتگری شغلی داشته باشی و دولت ها دائم در حال تعویض هستند. این اثر کتاب تقریبا زیبایی است.تصویر و نماد یک پادآرمانشهر را به طور حقیقی زیبا تجسم نموده است. ناگفته نماند که از روی این اثر فیلمی هم ساخته شده است .

برگرفته از بست بوکز