معرفی کتاب دایره زن اثر وفا قدیمی

امروز ۱۴ تیر روز قلم است. گفتیم به مناسبت این فرخنده روز در میان سیاهی های داستانی این دوره یک نویسنده نوپا و با استعداد را معرفی کنیم.
اگر که بخواهیم داستانی بخوانم که با معماهای جنایی گره خورده باشد، قطعا به سراغ رمان های ایرانی نمی روم. اما دایره زن تمام ذهنیتم را به هم ریخت. دایره زن ۱۸۰ صفحه بیشتر نیست اما جذابیت آن در میان رابطه های پیچیده مافیایی و پشت پرده های سیاسیست که هوش از سر آدمی می پراکند.
لوکیشن این کتاب ترکیه است و از جایی شروع می شود که یکی از ابرقدرت های مافیایی همسرش را به دلیل خراب کردن یکی از نقشه های مهمش بیرون می کند، اینجاست که سایدا به سراغ آلنی( صاحب بزرگترین گروهک مافیایی ترکیه ) می رود. در همان لحظه ای که تصور می کنیم سایدا به همسرش خیانت کرده، برگ جدیدی رو می شود. اما خیال باطل کرده اید اگر تصور کنید که این برگ جدید داستان را رقم می زند. شما هنوز از پشت پرده بی خبرید. کلمه دایره زن در لغت نامه دهخدا به معنای گرداگرد چیزی در آمدن است. اینجاست که داستان رقم می خورد.

 

ابتدا و انتها یک جاست. سایدا گرداگرد دایره می دود تا آنجا که دوباره می رسد به نقطه شروع چنان که خود نویسنده در ابتدای داستان می نویسد:
هیچ است اول و آخر قصه من.
می روم بجنگم تا پیروزی را لمس کنم؛ هیهات شکست می خورم، تبعید به بازگشت می شوم و سپس می رسم به انتها.
آری، می رسم از هیچ به همان هیچ ابتدای مسیرم.
بسیاری از ما وقتی کتابی را می خوانیم دوست داریم با قاطعیت بدانیم که همه این ها از خیال نویسنده نشات نگرفته. داستان کلی دایره زن ناشی از ذهن بی باک نویسنده است اما مسیری که داستان پیش می رود، همگی واقعیست.
دایره زن را بخوانید تا ذهنتان باز شود، روشن تر ببینید قضایا را.