کتاب شرلی
شارلوت برونته - رضا رضایی
مسلما جادوی قلم خواهران برونته بر کسی پوشیده نیست اما سنگینی آن هم آشکار است.

این کتاب را تقریبا یک سال پیش خریدم و به دلیل حجم ۸۰۰ صفحه ای آن تا به حال نتوانستم سراغش بروم.

شاید در ابتدا مخصوصا در فصل هایی ابتدایی که در مورد دستیارهای کشیش هست کمی کسل کننده باشد اما کمی که جلوتر می رویم و با شخصیت رابرت مور و شرلی آشنا می شویم کتاب به اوج جذابیت خود می رسد.

رابرت مور و جنگ داخلیش با کارگرها و صنعتی شدن کارخانه ها و همچنین تحریم بریتانیا ما را با فضای آن روزها بهتر آشنا می کند.

شارلوت برونته در کتاب شرلی از نطر من نماد پارادوکس کامل است. بهتر بگویم یکی به نعل می زند و یکی به میخ. هم طرف قشر ضععیف و کارگر است هم از طرف دیگر با عالی جناب های برایارفیلد همدلی می کند.

نه فمینیست است و نه ضد زن. از طرفی اعتقاد دارد که زن قدرت خاص خودش را دارد بی نیاز به مردها اما از طرفی هم اعتقاد دارد که شرلی نیاز به مردی دارد که او را کنترل کند. او نه موافق ازدواج است و نه مخالف. از طرفی می گوید که پیر دختر شدن ایرادی ندارد(هر چنر گاهی این مورد را هم حتی نقض می کند) از طرف دیگر در انتهای کتاب دو شخصیت اصلی زن کتاب ازدواج می کنند.
شرلی داستان جالبی بود. جالب و آموزنده. قطعا این کتاب را به مخاطبین پیشنهاد می کنم.


پ.ن: به دلیل این که از دین و کتاب مسیحی ها سر در نمی آورم خواندن این کتاب گاهی برایم سخت بود.