معرفی کتاب تاراس بولبا اثر نیکولای گوگول:
کتاب تاراس بولبا، اثر نویسنده روسیه ای شهیر، نیکولای گوگول است. این رمان حماسی بسیار زیبا، شرح رشادت و دلاوری قومی از نژاد سفید پوستان اروپایی به نام کازاک هاست که جنگجویان قدرتمند و سوارکارانی مهار بودند و نقش مهمی در جنگ های روسیه ایفا کردند.
نویسنده با آفرینش هویت کازاکی به نام تاراس بولبا که پنجاه سال دارد و همچنین دو پسرش به نام های اوستاپ و آندری، سعی در بازنمایی و شرح زندگی، دلاوری، آداب و رسوم و شیوه های رفتاری این قوم بزرگ می کند و در عین حال از توصیف خوی وحشی گری آن ها نیز باز نمی ایستد.
تاراس بولبا با روحیه ای سلحشورانه خونش برای جنگ می جوشد و گوشش بدنبال اخبار جنگ است.

او به همراه دو پسرش به نیروهای کازاکی می پیوندد تا به مقابله و جنگ با لهستان بروند. آنها موفق می شوند تعداد بسیاری از لهستانی ها را بکشند، سپس به روستاها و شهر ها هجوم می برند و با محاصره قلعه شهری توسط آن ها، عده ای از مردم شهر از گرسنگی تلف می شوند.

در این بین پسر کوچکش، آندری، که عاشق دختری لهستانی است، خبردار می شود که دختر حال خوبی ندارد و با رفتن به آن قلمرو و دیدن وضعیت دردناک و غم افزای مردم تحت محاصره، که بعد از آنکه به تناول از گوشت هر نوع حیوانی روی آورده اند،برای خرید کتاب تاراس بولبا اثر نیکولای گوگول اینجا کلیک نمایید.

 

اکنون حتی حیوانی هم از جمله موش ها و سگ ها و گربه ها، وجود ندارند تا مردم را سیر کنند و آنها یا خود را حلق آویز کرده اند و یا در گوشه ای از شهر تلف شده اند. اندره به پدر خود خیانت می کند و به لهستانی ها می پیوندد و در جنگ علیه پدر خود می جنگد. تاراس بولبا که تحمل این خیانت از طرف پسر خود را ندارد، خود او را می کشد.

استاپ، پسر بزرگ تاراس، توسط نیروهای لهستانی اسیر می شود و تاراس در موقعیتی قرار می گیرد که نمی تواند او را نجات دهد و مجبور به تحمل شکنجه پسرش می شود و سپس پسرش توسط لهستانی ها کشته می شود.


تا پایان داستان روحیه جنگاور تاراس را دنبال می کنیم و شرح دلاوری هایش را می خوانیم و برایمان نمونه ای واقعی از یک کازاکی نمایان می شود. این داستان حماسی که از بهترین آثار نویسنده است، یکی از ماندگارترین و معروف ترین حماسه های خلق شده نیز شناخته می شود و طرفداران بسیاری از سرتاسر جهان را معطوف خود کرده است

 

دانلود کتاب تاراس بولبا