معرفی کتاب تماما مخصوص اثر عباس معروفی.

قطعا افراد اهل مطالعه هر زمانکه اسم عباس معروفی را میشنوند رمان سمفونی مردگان را به یاد می آورند و جز معروف ترین و ماندگار ترین رمانهای ایرانی است ولی معروفی رمان های ممتاز دیگری هم دارد که یکی از آنها تماما مخصوص است.

این رمان که واپسین رمان معروفی بود قصه زندگانی فردی به نام عباس ایرانی روزنامه نگاری تبعیدی بود که پس از وقایع سیاسی دهه ۶۰ ناچار شد از ایران فرار کند و به آلمان برود.راوی رمان خود عباس ایرانی بود و شخصیت مهم رمان هم خودش است.

ولی ماجرای مهم رمان وقتی شروع میشود که عباس ایرانی در هتلی با عنوان مدیر شبانه مشغول کار میشود و رمان به ۲ قسمت تقسیم شده است.بخش نخست در مورد زندگی ایرانی در آلمان،خاطراتش در ایران و دلیل مهاجرت،و زندگی عاشقانه اش و آرزوهایش است.و در قسمت دوم درباره رفتن ایرانی به قطب شمال است.

 

از نکات مهم رمان:۱ زیبا توصیف کردن افراد و همچنین توصیف زیبای معشوقه اش.۲.هنگامی که ایرانی با ناخودآگاه خود درگیر میشود با یک دنیای عجیب مواجه میشویم.این کتاب را میتوان ترکیب رمانهای سمفونی مردگان،سال بلوا،و فریدون سه پسر داشت دانست.

رمان دارای نثر شیوا و اثرگذاری است و با شیوه ویژه معروفی به نگارش در آمده است که شامل یک فضای غمناک است.گاهی اوقات نویسنده ما را از زمان حال به زمان گذشته پرتاب میکرد گذشته عباس ایرانی در ایران.و گاهی هم از واقعیت زمان حال به تخیلات عباس ایرانی میبرد.نویسنده به گونه ای خیال و واقعیت را ترکیب کرده است که بعضی اوقات نمیشد فهمید وقایعی که رخ داده در واقعیت رخ داده یا خیالات مغز عباس ایرانی است.