معرفی کتاب به سبکی پر به سنگینی آه اثر مهدی خطیبی

مهدی خطیبی در مهر۹۹ چهل و چهار ساله شد.رشته تحصیلی اش حقوق قضایی بوده و در ادامه کتابدار شد.

و سال هاست که کتابدار است.اولین کتاب او در سال ۷۸ به چاپ رسید.کتابهای ترانه های آدم و حوا و جلد دوم آن سال ۸۴ و کتاب تاول حکایت راه است در سال ۸۷ خطیبی را به عنوان شاعر نزد مردم چهره کرد.و کتابهای آیینه دار آب،شعر متعهد ایران،چهره های شعر سلاح و غزلنامه طوفان وی را عنوان یک منتقد نشان میدهد.

این رمان یک روایت است از زبان چند شخصیت و چون راوی ها در هر فصل تغییر میکنند قصه ای جذاب را شاهد هستیم.رمان در ۹ فصل روایت میشود و همچنین تقدم و تاخر زمانی را هم شاهد هستیم برای مثال در آغاز رمان زندگی فردی از زبان یک راوی بیان میشود و دو مرتبه در پایان رمان با آن فرد رو در رو میشویم.

از بهترین قسمت های رمان قسمت۵ است.فاطمه که مشکلات زندگی را تحمل مینماید و همچنین همسرش به اسکیزوفرنی مبتلا شده صبوری از خود نشان میدهد و در مقدمه رمان که قسمتی از کتاب بار هستی را میخوانیم به وضع زنانی اشاره میشود که الگوی مقاومت هستند و البته رسم های نادرست کشور بدون علت به زنها گذشت را آموخته و این زنها هم به نسل های دیگر انتقال داده اند.

 

قسمتی از متن کتاب:زن برای تحمل فشار جسم مردانه اشتیاق دارد.بنابراین سخت ترین فشارها علامت سخت ترین کارهای زندگی است.

و هر چقدر که این فشارها بیشتر باشد زندگی ما به واقعیت نزدیکتر است.به غیر از زنانی که سختی های زندگی را تحمل میکنند با فردی به نام عاطفه هم آشنا میشویم که دوست ندارد زندگیش مانند سایر خواهرانش نابود شود.

عاطفه مشتاق است تغییر کند در جامعه ای که به سالهای چهل و پنجاه مرتبط است و نویسنده تضادی که در نحوه رفتار این نسل ها وجود دارد به زیبایی بیان کردا است.