معرفی کتاب آتش کم فروغ اثر ولادیمیر ناباکوف:
کتاب آتش کم فروغ یا آتش پریده رنگ نوشته بی نظیر نویسنده و مترجم و منتقد روسی، ولادیمیر ناباکوف است. این کتاب از نظر بسیاری از خوانندگان و منتقدانش یکی از برترین آثار ولادیمیر ناباکوف است. سبک نویسنده و خلق نوشته ای پیچیده و داستانی تو در تو باعث شده این نوشته جاودان، به اثری تبدیل شود که منتقدان و محققان ادبی آن را بارها مورد پژوهش قرار داده اند و تفاسیر زیادی از آن بدست آمده و در بعضی کشور ها، شیوه داستان نویسی او در این نوشته برای دانشجویان ادبیات تدریس می شود بنابراین آتش کم فروغ در هربار خواندن دری جدید به سوی خوانندگانش می گشاید و داستان تامل برانگیز دیگری را برایش جلوه گر می سازد.
در این اثر ناباکوف، گویی قسمت هایی با الهام از زندگی نویسنده نوشته شده، چرا که او در قسمتی از زندگی خود مجبور به تبعید اجباری در اروپا شده و شخصیت اصلی داستانش، کینبوت، در آتش کم فروغ، استاد ادبیاتی است که در تبعید به سر می برد.
سیاست بخشی از محتوای این اثر را که بسیار شبیه به یک زندگینامه است، شکل می دهد و از طرفی عناصر ادبی موجود در آن، این نوشته را به اثری جاودان تبدیل کرده است. این نوشته هم همانند دیگر آثار ناباکوف، جدای از انقلاب شوروی نیست و خواننده با داشتن پیش زمینه ای از شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی آن، می تواند بسیار از کتاب لذت ببرد و آتش کم فروغ برایش لذت بخش خواهد بود.


این اثر جذاب نویسنده، با ایجاد زمینه ای در داستانش که شخص اول خود، کینبوت به طور غیر مستقیم باعث مرگ کسی می شود، موضوع تقدیر و سرنوشت را تحت بررسی قرار می دهد.
کینبوت، شاعر و استاد ادبیاتی است که نقدی را نسبت به شعر یک شاعر می نویسد که نادرست و غیر منصفانه است و سپس این شاعر توسط کسانی که می خواستند کینبوت را به قتل برسانند، کشته می شود و موضوع کتاب را با سرنوشت و قضا و قدر که هر کس ممکن است بر آن اثرگذار باشد، پیوند می خورد.
قسمتی از کتاب:
تمامی هفت گناه مهلک، اشتباهاتی کوچک هستند اما بدون سه تا از آن ها،غرور، شهوت و تنبلی، شعر و شاعری ممکن بود هیچ وقت به وجود نیاید.