معرفی کتاب خیابان کاتالین اثر ماگدا سابو

رمان خیابان کاتالین قصه زندگی ۳ خانواده را توضیح میدهد که با هم همسایه هستند و در بوداپست ساکن هستند البته پیش از شروع جنگ جهانی دوم.و رابطه خوبی با یک دیگر دارند.ولی پس از آغاز جنگ زندگی این ۳ خانواده نابود میشود،و مجارستان را نازی ها تصرف میکنند و همه افراد یکی از این خانواده ها که یهودی هم هستند به قتل میرسند.و بعد از جنگ هم حکومت کمونیستی این خانواده ها را مجبور مینماید که از منزلشان در خیابان کاتالین بیرون بروند و به یک آپارتمان کوچک بروند.

و به همین دلیل خیابان کاتالین به یک بهشت گمشده افراد و یک نماد از بچگی و زندگی نابود شده آنها مبدل میشود.و زندگی کنونی آنها هیچ شباهتی با زندگی سابقشان ندارد و یک تضاد بزرگ بین زندگی که باید باشد و آن زندگی ای که اکنون هست مشاهده میشود و تحمل این ماجرا سخت است.

قصه رمان را نمیشود خطی تعیین کرد و ماجراهای رمان از نگاه های گوناگون نمایش داده میشود و این امکان وجود دارد در آغاز رمان گیج بشویم و درک نکنیم که چه چیزی دارد اتفاق می افتد اما با خواندن ادامه رمان همه چیز جا می افتد و متوجه میشویم که رمان شروع جذابی داشته است و نویسنده هم به خوبی این کتاب را نوشته است.

 

در این رمان درباره جنگ،اردوگاه،و ترس صحبت نشده و تمرکز نویسنده بر روی شخصیت های رمان بوده است و هم چنین به نتایج جنگ هم پرداخته است.نویسنده قصد داشته به خوانندگان بفهماند که هنگامی که زندگی ما نابود میشود کسانی را که از دست داده ایم برای ما بیشتر از زندگی اهمیت پیدا میکنند و جای این ضربات برای همیشه میماند.و همچنین رابطه های خانوادگی،و نابودی عشق،و پشت پرده خیانت را هم بیان میکند.

و این امکان هم وجود دارد که قصد داشته باشد ثابت کند که تا چه مقدار بر روی اتفاق های زندگی کنترل داریم.این رمان یک رمان زیبا و متفاوت با رمانهای دیگر و هم چنین اثر گذاری زیاد است‌.خواندن این رمان را پیشنهاد میکنم.