معرفی کتاب  چشم به راه.
کتاب چشم به راه به قلم دانیل استیل   یکی از زیباترین و پر احساس ترین کتاب هایی است که در طول عمرتان می خوانید.
دانیل استیل یکی از مطرح ترین نویسندگان زن آمریکایی است . از مجموعه آثارش بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه فروش رفته و به عنوان بهترین نویسنده رمان های عاطفی و اجتماعی شناخته شده است . مادرش پرتغالی و پدرش آلمانی است .. آن هادر خانواده شان به ۸ زبان صحبت می کنند.  خود دانیل استیل بر زبان های پرتغالی و آلمانی انگلیسی تسلط کامل دارد . خانواده پدری اش بانکدار و مادری اش دیپلمات بوده اند . دانیل استیل در آمریکا متولد شد. ام کودکی اش را در پاریس گذرانده است  در بیست سالگی به نیویورک میرود و برای موسسه عه‌لی مالی کار می‌کند
. در دوران رکود اقتصادی موسسه تعطیل  می‌شود و دانیل استیل اولین کتاب خود را می نویسد . رفتن به خانه ..
مضمون اصلی آثار استیل دفاع از ارزش‌های راستین اجتماعی و ارج نهادن به کانون خانواده است . او که خود ۸ فرزند دارد از جامعه ناسالم هراسان است . و کسانی که بی بند و باری را در جامعه رواج می دهند مورد حمله قلم او قرار می‌گیرند . و او این دیدگاه های استادانه را در بافت دراماتیک آثارش می‌ریزد و خواننده را با  آثار خود در گیر می‌کند.. داستان های او از مکان هه و زمان های مختلفی است از زمان ۱۸۶۰ تا به الان و درگوشه و کنار دنیا اتفاق می افتد . .در کتاب چشم به راه داستان دو زن و مرد روایت می شود که با وجود اختلاف سن و جنگ با هم ازدواج می کنند.......


محمد جواد کریمی زندی.