معرفی کتاب آخرین پدر خوانده
مختصری درباره مافیا و تاریخ آن
مافیا کلمه ای است با  ریشه عربی .نهادی مخفی که هدف آن حفاظت از طایفه و عشیره برابر حکومت. زمانی که حکومت نا کار آمد و ظالم باشد .بعد از حمله اعراب به اروپا و گرفتن بخش های مهمی از اروپا مثل آندلس و پالرمو و سیسیل، اروپا بسیار پیشرفت کرد. در عرض چند سال جمعیت ۲ برابر شد .زمین ها بارور شد سواد و دانش به شدت زیاد شد . آزادی بیان و عقیده در تمام شهر های تحت تسلط اعراب وجود داشت . و با اینکه بقیه ادیان مانند یهودی و مسیحی ملزم به پرداخت مالیات بودند اما هیچ آزار دیگری نمی دیدند .برای نمونه بَلرَم (پالرمو )شهری زیبا ۳۰۰ مسجد معرفی شده است. اما همه چیز به این صورت نماند بعد از حمله  نورماندی هاکه مسلمانان تمام مناطق خود را ازدست دادند فضا سخت تر شد .مسلمانان اسیر باید بین سوزانده شدن و  مسیحیت یکی را انتخاب کنند . درنتیجه اجتماعات مخفی شکل گرفت و مافیا به شکل امروزی رشد کرد .
مهم ترین قانون مافیا این بود ، اُمِرتا  قانون سکوت
یعنی هیج گونه حرف صحبت و مطلبی نباید با پلیس و ماموران حکومت درمیان گذاشته شود و رئیس تو خان خانواده است . این قانون به تدریج شکل گرفت و پایدار ماند تا زمان موسولینی.

 

 برای خرید کتاب آخرین پدر خوانده نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.

 

 


موسولینی شخصا  اعلام کرد که مافیا را نابود می کند  و کرد .درنتیجه بسیاری از خانواده های مافیایی  مرکز فعالیت  خود را به آمریکا انتقال دادند و اینجاست که داستان ما شروع می شود .
خان کلریکوزیو در آستانه ۶۰ سالگی امپراتوری غیر قانونی قمار خود را برپا کرده است با حذف خاندان های رقیب و ترحم به  خاندان های دوست . او سه پسر دارد . وینسنت جورجیو و پتی .خونخوار و بی رحم به سان پدر اما منطقی و اهل مذاکره.کلانتری دارد به نام پیپی  . کلانتر در اصطلاحات مافیایی به معنای دست راست است .  پیپی پاک کننده خانواده است . اما امروز همه خوشحال اند چون مراسم غسل تعمید دو تن از خانواده کلریکوزیو در حال برگزاری است .
غسل تعمید کراسیفیکسو و دانته . دانته نوه خان و کراس فرزند پیپی .
اما دنیا چه شیطانی است که انسان را به گناه می کشاند .
پوزو در رمان خود از همه چیز سخن می‌گوید از عشق و سیاست و فساد  گرفته تا قتل و جنگ  و اما  پایان
پایانی عجیب است ..

محمد جواد کریمی زندی