معرفی کتاب هنر خوب زندگی کردن اثر رولف دوبلی‌‌.هدف کتاب مورد نظر جواب به سوالاتی نظیر راه حل زندگی چیست؟عوامل سازنده زندگی خوب چیست؟

از بدو تولد بشر این مسائل وجود داشته ولی جوابی درخور به آنها داده نشده است به این علت که انسان همیشه یک رویه خاص را دنبال کرده ولی چنین چیزی وجود ندارد.

رولف دوبلی در این کتاب به شیوه های آسان زندگی رضایت بخش اشاره میکند و راه های شگفت انگیز ارائه میدهد و به مطالب زیر تاکید دارد فروتنی.به دنبال موفقیت درونی باشید.

در این جهان عدالت نیست ونابرابری را بپذیرید.در فصل دوم کتاب به زندگی خود اشاره دارد و به این موضوع اشاره میکند به دنبال تغییر اصول پیش پا افتاده زندگی نروید بلکه در خود زندگی تغییر ایجاد کنید.

و در فصل ۵ به زیبایی به اثر معکوس اشاره دارد که باعث دردسرهای زیادی برای انسان است.

مثلا فرض انسان این است که اتومبیل وسیله مفیدی است در حالیکه داشتن اتومبیل دارای دردسرهای زیادی است از جمله هزینه تعمیر و جای پارک.و از وارن بافت.

در این کتاب نقل قول آورده است(به جای زرنگ بودن احمق نباشید!)به این معنی که به جای سعی در حل مشکل سعی کنید مشکلی به وجود نیاید به عبارتی همان پیشگیری بهتر از درمان است خودمان است!مطمئنا خواندن این کتاب خالی از لطف نیست.