معرفی کتاب روش برخورد با افراد دشوار اثر سم هورن.

این کتاب توضیح میدهد که چگونه به جای این که از بشر دوری کنیم چگونه با آنها رابطه برقرار سازیم و یک کتاب کاربردی در زمینه ارتباطات اجتماعی است.

هدف کتاب این است که اعتماد به نفسمان را تقویت کنیم تا دیگران نتوانند ما را ناراحت کنند و اگر کسی شما را عصبانی کرد بتوانید از خود دفاع کنید.

کتاب از ۴بخش تشکیل شده است و خواننده شیوه هایی را یاد میگیرد تا در مقابله با شخصیت های بد اخلاق از آنها استفاده کند‌.

که چهار بخش شامل.۱جواب به جای واکنش نشان دادن.صحبت های گفتنی و ناگفتنی.تبدیل تضاد به تعاون.به دست آوردن خواسته ها.کتاب به روش هایی اشاره میکند که به ما آموزش میدهد به طور حرفه ای افراد بدخلاق و افرادی که زبان تندی دارند را مهار کنیم تا ارتباطاتمان دارای تنش نباشد و از زندگیمان لذت ببریم در حوزه رابطه های فردی و اجتماعی این کتاب بی نظیر است

روش هایی که در کتاب مطرح میشود ما را برای مقابله با افراد سرکش آماده میکند و همه روش ها با مثال بیان گردیده است تا بهتر به خواننده تفهیم شود.

قسمت هایی از کتاب(نمیشود با کسی که منطق را قبول ندارد منطقی صحبت کرد.سعی کن هیچ وقت توجیه نکنی چون وقتت را تلف کرده ای فقط به روش منطقی وضعیت را سر و سامان بده.بحث کردن فایده ای ندارد چون تغییر گذشته غیر ممکن است سعی کن‌ از آن درس بگیری.اگر میخواهید زندگی آرامی داشته باشید درباره چیزهایی که میدانید صحبت کنید و چیزهایی که میبینید را قضاوت نکنید).