کتاب حالا حالاها وقت هست که توسط ای ال دکتروف نوشته شده است.که انتشارات آن مروارید می باشد.و با ترجمه وحید روزبهانی انجام گرفته است. یک نمونه جمع آوری شده از داستان کوتاه که در قبل نوشته و داستان های والتر جان هارمن و خانه ای در دست و داستان زندگی جولین را برایتان معرفی نموده ام.این از دومین مجموعه رمانهایی است که از دکتروف معرفی خواهم کرد و هر اندازه که بیشتر مطالعه می نمایم زیادتر هم دوسش دارم و هم چنان ترجمه های خوب و روانی هم اکنون از کتابهایش شده است . به دید و نظر من نمونه بسیار زیبایی است.توضیحات و موضوع های جذاب و جالبی را مد نظر دارد و از آن رو داستان هایی می باشد که آخر نداشته و شما را به یه جایی خواهد رساند. شاید از حالتش بشود نام اثر کلاسیک بر روی او گذاشت . ولی در اصل یک مفهوم و معنای بخصوصی را هم با حالت کوبنده مفهومی و زیبا به شما معرفی می نماید.که بسیار مدرن می باشد. در حقیقت و در آخر به نظر من یکی از مجموعه داستان های نوشته شده اش را مطالعه نمایید .

برگرفته از بست بوکز