معرفی کتاب دیوار گذر اثر مارسل امه
اجتماعی طنز

کتابی شامل چند داستان کوتاه که ترکیبی از طنز سیاه و تخیل هستند. داستان هایی که به طرز شگفت انگیزی تمام مغز شما را در خود حل میکنند و اجازه میدهند که در دنیای داستانی و خیالی آن زندگی کنید و درکمال تعجب آن را باور کنید. با وجود کوتاه بودن داستان ها ‌و زمان کمی که از شما میگیر، باز هم توانایی بالای در غرق کردن شما دارند.
افزون بر این، داستان های کوتاه مارسل امه در کتاب دیوار گذر طنز های سیاه اجتماعی ای هستند که در عین طنازی گزند تلخی بر مشکلات جوامع میزنند.
در بررسی داستان کوتاه اول با عنوان "دیوارگذر" می توانم به جرعت بگویم که عجیب دلم میخواست با وجود دانستن عاقبت باز هم جای کارکتر اول باشم و آن هیجان را حس کنم.
و در داستان دوم با عنوان "کارت" بزرگترین مشکل جوامع با زبانی طنز زیر ذره بین برده شد و این زیباترین راه برای نشان دادنش بود. چیزی که تا نخوانید نخواهید فهمید از چه حرف میزنم. پس از خواندن داستان کارت، چندین و چند تئوری برای زندگی در آن وضعیت برای خود ساختم و بسیار افسوس خوردم که بلا استفاده اند. اما بسیاری از دوستان های این کتاب با قوانین فیزیک گره خورده اند یا بهتر بگویم میل عجیبی به نقص قوانین فیزیک دارند. جا به جایی زمان، سفر بین گذشته و آینده، دنیاهای موازی. داستان های کوتاه گاهی بی معنی و بی سر و تهند اما دیوار گذر چکیده ای از داستان هاییست که ارزش وقت گذاشتن و خواندن دارند.