معرفی کتاب سیاهی چسبناک شب اثر محمود حسینی زاد

کتاب سیاهی چسبناک شب از ۸ داستان کوتاه تشکیل شده و راوی گوناگون دارد.که هر‌ یک را که خواننده مطالعه کند مغزش درگیر مسئله میشود.محمود حسینی زاد بیشتر به سبب ترجمه های ممتازی که داشته شناخته شده است ولی علاوه بر مترجمی داستان و نمایش نامه هم مینویسد و در زمینه نقد ادبی هم دستی بر آتش دارد و در این کار خبره است که اگر کتابهایش را مطالعه کنیم این موضوع را درک میکنیم.

نویسنده در دانشگاه مونیخ درس خوانده و فوق لیسانس علوم سیاسی را دریافت کرده است.کارهایی که حسینی انجام داده است شامل درس دادن زبان آلمانی در دانشگاه تهران،و سایر دانشگاه ها است.وی هم کتاب مینویسد و هم نقاشی میکشد،مترجم زبر دستی است و برای یک سری از نشریه ها در زمینه نقد کتاب و فیلم های آلمانی تولید محتوا میکند.وی در سال دو هزار و چهارده مدال گوته را اخذ کرد.

این رمان درباره زمانهایی صحبت مینماید که تباه شده است،از دوست داشتن هایی صحبت میکند که چه بسا اگر بیان میشد آینده تغییر میکرد،از انسانهایی تعریف میکند که میتوانستند زمان مناسبتری یکدیگر را ببینند ولی الان دیر شده و فایده ای ندارد و همه وقایع وقتی اتفاق می افتد که دیر شده است و افراد قصه برای کسانی ناراحت هستند که دیگر نمیتوانند آنها را ببینند.نویسنده در این کتاب همه موضوعات را با مردن ترکیب کرده است.

 

و مرگ‌ را موضوع اصلی قصه های خود میداند و روی آن مانور میدهد.افرادی که اکنون در داستان حضور دارند را به افراد دیگری وصل میکند که وجود ندارند.نویسنده در یک گفتگو بیان کرده که دائم فکر مرگ در ذهنش است و ذهنش را درگیر خودش کرده است.

و این موضوع سبب شده که قصه هایی که با مرگ در ارتباط است را به زیبایی بنویسد.حرفهای نویسنده:من تقریبا به طور دائمی موضوع مرگ در ذهنم است زیرا مرگ مساوی با نقل مکان کردن است.میتوان سفر را نوعی مرگ به حساب آورد.اگر از فردی خداحافظی کنیم و برویم هم میتواند مرگ باشد.خوابیدن هم گونه دیگری از مرگ است.هنگامی که این مسئله تا حد زیادی با ما ارتباط دارد نمیشود آن را به حساب نیاورد و به آن فکر نکرد.حسینی زاد یک نویسنده خاص است و کتاب هایی که مینویسد معمایی است و برای اینکه بتوانید کتابهایش را درک کنید باید درست و با دقت مطالعه کنید و حتی بارها مطالعه کنید.اگر به دنبال کتابی با موضوع سهل و آسان هستید سمت این کتاب نروید ولی اگر میخواهید رمانی‌ مطالعه کنید که از آن لذت ببرید و زمان زیادی در حافظه تان بماند حتما این کتاب را بخوانید.