اطلاعات کافی پیرامون کتاب درباره خوب بودن نویسنده ش آلن دوباتن  و مترجمش عطا حشمتی از انتشارات کتابسرای نیک و در صد و هشت صفحه

ابتدا توضیحی راجع به نویسنده کتاب عرض کنم که ایشان فیسلوفی برجسته و نویسنده توانمند سوئیسی میباشد که دارای دکترای فلسفه از هاروارد میباشد.

و در کتاب درباره خوب بودن بدنبال مبحثی میرود که طی روز ما به آن موضوعات فکرم نمی کنیم.یا زمانی برای تفکر به این موضوعات را ندارید.مباحث سطحی که گر بقدر کافی به ایشان دقت کنیم درخواهیم یافت که به احتمال زیاد بر رشد کیفی زندگیتان تاثیر داشته و باعث  خوب بودن میشود.

 

خالق کتاب حاضر که نویسنده پرطرفداری است کتابهایش در ایران نیز بسیار مشهور است و اکثر اثارش بفارسی ترجمه شده است

هنرستان زندگی مقصدش را برای دریافتن جوابهای اصلی زندگی را اماده ساخته .چگونه میشود از گذشته گان و گذشته خود فهمید .چگونه میشود ارتباطات خوبی با افراد دگر داشت و جهان را تغییر داد

و سوالهایی مثل اینکه چطور میشود از شغلمان راضی باشیم.

 

 

اساسا ما همه میخواهیم  انسان خوبی باشیم. در تعلیمات دینی و یا اموزشهای خانوادگی ما تاکید بر خوب بودن همواره حضور پر رنگ داشته. اما همواره خوب بودن  احتمال دارد موجب شود دیگران تصور کنند ما انسان ساده‌ای هستیم. یا شاید توان درخواست حق خود را  نداشته و یا هر چیز اشتباه دیگری که در برابر یک رفتار خوب قرار می‌گیرد. در دنیای امروز بی‌جهت خوب بودن ممکن است همیشه باعث علامت سوال شود

اما این باور و این احتیاط در برابر یک شخصخوب و یا یک رفتار خوب از کجا منبع  گرفته است؟ ممکن است بدگمانی ما ناشی از شخصیت خودمان باشد اما بدون تردید جریان‌های تاریخی نیز در این باره تاثیر دارند. از دیدگاه آلن دوباتن که طبیعتاً جوامع غربی را مورد مطالعه قرار داده است حداقل چهار جریان فرهنگی باعث پدید آمدن این بدگمانی شده است: