معرفی کتاب چنین گفت زرتشت اثر فردریش نیچه
کتاب چنین گفت زرتشت، کتابی فلسفی و شاعرانه و همچنین بسیار تامل برانگیز و خواندنی و آموختنی ست و همواره به عنوان بزرگترین اثر فیلسوف و شاعر برجسته آلمانی، فردریش ویلهِلم نیچه شناخته می شود.
نیچه در چنین گفت زرتشت با بیان داستانی، سعی در بازگو کردن اندیشه ها و دیدگاه خود به زبان شخص اولش را دارد. او داستان مردی به نام زرتشت را می نویسد که در سی سالگی، زادبوم خود را به قصد زندگی در کوهستان ترک می کند. او ده سال به تنهایی در کوه های آلپ زندگی می کند و به خوشی این سال ها را در عزلت به سر می برد. زرتشت به یکباره پس از ده سال تصمیم می گیرد که بین مردم وارد شود و خرد خود را با آن ها به اشتراک گذارد و به روشنگری آن ها بپردازد. از این رو بامدادی راهی شهر می شود و هنگامی که به آن وارد می شود، انبوهی از انسان ها را می بیند که برای دیدن یک بندبازی تجمع کرده اند. او با خطابه ای طولانی شروع به صحبت با آنها می کند و اینگونه آعاز می کند:
من به شما ابر انسان را می آموزانم، انسان چیزیست که بر او چیره می باید شد، برای چیره شدن بر او چه کرده اید؟ باشندگان همه تاکنون چیزی فراتر از خویش آفریده اند، اما شما می خواهید فرونشستن این مد بزرگ باشید و بس؟ و به جای چیره شدن بر انسان چه بسا به حیوان بازگردید؟ بوزینه در برابر انسان چیست؟ چیزی خنده آور یا چیزی مایه ی شرم دردناک. انسان در برابر ابر انسان همین گونه خواهد بود. چیزی خنده آور یا چیزی مایه شرم دردناک.


اما مردم به او اعتنا نمی کنند و سخنان او را به سخره می گیرند. او برای بیداری و جلب اعتماد آن ها، می کوشد حواریونی پیدا کند تا سخنان و افکار او را که بر ضد اعتقادات و آرمان های قدیمیست، به مردم ابلاغ کنند. زرتشت می کوشد با جهل آمیخته با باور های مردم مبارزه کند و در این راه مجبور به مبارزه با آن دسته از کسانی می شود که این باور ها را در مردم ایجاد کرده اند، اعم از کشیشان دانشمندان شاعران سیاستمداران و هر کسی که ترس از خداوند و یا اندیشه های پوچ را بر مردم تبلیغ می کند.
کتاب چنین گفت زرتشت در گسترش جمله مشهور نیچه، خدا مرده است، نقش بسزایی ایفا کرده و در قسمت هایی از کتاب اشاره می کند که خدا یا خدایان مرده اند. این جمله از نظر او بدان معنا نیست که به خدایی اعتقاد دارد و یا خدا در ابتدا وجود داشته و اکنون مرده است، نیچه با بیان این جمله به آن اظهار دارد که خدای مسیحیت مرجع مجرد و کامل اصول مطلق اخلاقی به حساب نمی آید. اگر فردی اعتقادش را به وجود خدای مسیحیت، این مفهوم پایه ای در درون مسیحیت، از دست بدهد، با از دست دادن اساسی ترین عقیده خود، باور به وجود خدا، هیچ چیز قابل اتکای دیگری برایش باقی نمی ماند.

دانلود کتاب چنین گفت زرتشت اثر فریدریش نیچه

برای خرید کتاب چنین گفت زرتشت