پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سفرنامه تا پخته شود خامی

موجود
1,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب سفرنامه

کتاب سفرنامه: تا پخته شود خامی ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ش پژوه‌
توضیحات

کتاب سفرنامه تا پخته شود خامی (سفرنامه خارجیانی که از ایران دیدار کرده اند) ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ش پژوه‌ دو جلدی

 

همه کسانی که با مقاصد و اهداف کذگور به سفر می روند معمولا از فواید سفر خود و یا بستگان و اطرافیانشان مستفیإ می شوند و جز سفیران ممالک که مدافع حقوق کشور و هموطنان خود در دیگر کشورها هستند و برای جلب حیثیت و منفعت و دفع مضرات از میهن خود می کوشند باقی مسافران کوشش انها غالبا محدود است اما هریک از افراد جهانگرد و سیاح اگر به ثبت خاطرات سفر خویش بپردازد به خدمتی بزرگتر از هدف نخستین خویش دست یازیده و به خدمتی بزرگ نسبت به جامعه خویش و حتی دیگر جوامع اقدام کرده است.
نگاشتن سفرنامه کاری خاص افراد داشنمند و دانش طلب که برای کسب یا تکمیل معلومات سفر می کنند نیست بلکه همه کسانی که به سفر می روند می توانند خاطرات سفر خود را ثبت کنند.
بسیاری از سفرنامه ها که از شهرتی برخوردار گشته حاصل مشاهدات کسانی است که به ماموریتی سیاسی یا اقتصادی و یا حتی سیر و گشت و تفرج رفته اند.
جای تردید نیست که سفرنامه دانشکندانی چون ناصرخسرو .ابن بطوطه.شاردن که با سرمایه علمی وسیع و بینشی قوی به سفر پرداخته اند و مشهودات خود را ثبت کرده و حتی نتیجه گیری کرده اند با یادداشت های مسافران عادی که مشاهدات سطحی خود را نوشته همسان نیست اما اهمیت یادداشتهای روزمره را هم نباید کوچک شمارد زیرا همین یادداشت های به ظاهر عادی و تکراری که حکایت از وقایع کوچک روزمره می کند وقتی مورد دقت نظر و کند و کاو دانشمندان جامعه شناس و پؤوهندگان فرهنگ و تاریخ قرار می گیرد همچون مواد خامی که مبدل به محصول صنعتی شود دست مایه محققان واقع می شود و نتایجی همانند سفرنامه های دانشمندان به بار می اورد

 

 خرید کتاب سفرنامه: تا پخته شود خامی ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ش پژوه‌

 به عنوان نمونه باید گفت نگاشتن مجموعه های خاطرات یومیه که در زمان قاجار بخ اوج خود رسیده بود و نمونه های مشهور آن روزنامه خاطرات اعتماد السطنه و خاطرات روزانه عین السطنه و همچنین چندین جلد خاطرات سفر ناصرالدین شاه به عتبات و به فرنگستان است با انکه بسیاری مطالب انها نقل اعمال عادی روزمره افراد است اما همین نوشته ها منابع ارزشمندی برای شناخت دربار و درباریان قاجار و دیدگاه انان و وقایع ان روزگاران است که از همان خاطرات حزبی نتایج کلی می توان به دست اورد.
نگاشتن خاطرات سفر از خاطرات حضر به مراتب از ارزشی فراتر برخوردار است با انکه خاطرات حضر برای ایندگان همچون خاطرات سفر منبع تحقیق می تواند بود اما انتقال این خاطرات از طریق شفاهی و مکتوب ها و کتب دیگر نیز امکان پذیر است.
لیکن خاطرات سفر و نوشتن سفرنامه هم برای هموطنان سفرنامه نویس تازگی دارد و ممکن است متضمت مطالبی باشد که در کتاب و منبع ئیگری نتوان یافت و هم برای مردمان کشور مورد بازدید حائز اهمیت است.

خرید کتاب سفرنامه تا پخته شود خامی (سفرنامه خارجیانی که از ایران دیدار کرده اند) ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ش پژوه‌ دو جلدی چاپ اول نشر ثالث

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.