پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ( خط ویژه : ۲۶۷۱۴۹۳۷) ( مشاور فنی : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴)

ذخیره الملوک

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب ذخیره الملوک اثر میرسیدعلی همدانی تصحیح سید محمود انوری
توضیحات

 کتاب ذخیره الملوک اثر میرسیدعلی همدانی تصحیح سید محمود انوری

 

 کتابی است شامل یک مقدمه و ده باب و خاتمه ای کوتاه که به گفته مولف باستدعای جمعی از ملوک و حکام و اماجد و اشراف نوشته شده و مفصل ترین آثار میر سیدعلی همدانی است.
نام مولف و کتاب در مقدمه بطور صریح امده و علت تسمیه آن به ذخیره الملوک چنین توجیه شده است : این کتاب را بحکم باعثه اصلی (استدلالهای ملوک و حکام) ذخیره الملوک نام کرده است.
اکثر مطالب این کتاب در حقیقیت ترجمه و تلخیص کتاب هایی از احیاء علوم الدین ابوحامد محمد غزالی است که خود مولف نیز مطالب زیادی بر انها افزوده ولی در متن بهیچ وجه باین نکته اشاره نکرده است.
و تنها در یک مورد از غزالی و احیاء العاوم نام برده که ان نیز مشعر بمعنی ترجمه و اقتباس نیست.
این موضوع ایجاب کرده که موارد متعددی از ذخیره الملوک با احیا و کیمیای سعادت غزالی- که غزالی خود در ان مقداری زیادی از احیا را ذبفارسی ترجمه کرده مقایسه شود و در نتیجه معلوم شد که امیر قطعا از احیاء العلوم متاثر بوده مگر در موارد بسیار اندک و غیر قابل اعتنا بطوریکه پس از تفحص زیاذ فقط یک مورد پیدا شد که جملات و عبارات ذخیره الملوک بعبارت کیمیای سعادت بیشتر از احیا نزدیک است

 خرید کتاب ذخیره الملوک اثر میرسیدعلی همدانی تصحیح سید محمود انوری سال 1358 انتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

 

 

 

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.