پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ناصرالدین شاه، فراز و فرود استبداد سنتی در ایران

موجود
150,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب ناصرالدین شاه، فراز و فرود استبداد سنتی در ایران اثر احمد پناهی سمنانی
توضیحات

 کتاب ناصرالدین شاه، فراز و فرود استبداد سنتی در ایران اثر احمد پناهی سمنانی

 

 دولت متصر الدین شاه قاجار از منظرهای گوناگون در خور بررسی است. ویژگی های عمده ای که زمکینه های متعدد پژوهش را در بستر آن فراهم می آورند.

عباترتند لز: طول دوران سلطنت این پادشاه که با یک روز کمتر از پنجاه سال تمام رکورد بیشترین زمان سلطنت را در میان شاهان قاجار داشته است فراهم امدن زمینه گذار از حیات سلطنتی استبداد سلطنتی به مرحله ای نو که حکومت مشروطه به آن معنی داد.
در مهوم اخیر ایران عهد ناصری تجربه ای را ار سر می گذارند که متجاوز از شصت سال پیش کشورهای اروپایی انرا از سر گذارنده بودند.
در عهد او پایتخت و یکی دو شهر بزرگ و به تدریج تمامی ولایات.عرصه مبارزه و کشاکش دو جریان عمده یعنی هواداران استبداد و طالبان ازادی و تجدید گرایی گردید.این کتاب کوشیده است به کمک اسناد تاریخی و منابع متعدد محورهائی عمده از ویژگی های این دوره را به گونه ای که تا حد ممکن تمامی ابعاد را بپوشاند گزارش کند.در این میانه به زندگی شخصی ناصرالدین شاه خودکامه ای که شخصیتش به تغییر یکی از اروپاییان در حد یک صفر بزرگ ارزیابی شده است نیز توجه کافی شده است.

 ناصرالدین شاه هم چنانکه دخترش تاج السطنه تصریح کرده است در اوج استبداد و قدرت مطلقه و شکوه و جلال و کامکروایی طاهری خود به راستی موجود تیره روزی بود. او که خود وجودی پر نیرنگ بود. از شمتی نیرنگبازتر از خویش احاطه شده بود. او به همه دروغ می گفت و همه به او دروغ می گفتند.میان حرکت نیرومند اجتماعی و ضرورت های ناگزیر تاریخی میان جدال نو با کهنه میان دنیای کهنه و جهانب که در هوای تازه نفس می کشید سرگردان مانده بود. طول دوران سلطنتش همه را ازرده کرده بود.ولیعهدش ملتمسانه به او می گفت قربان پیر شده ام.سلطان عثمانی در حسرت سریر خلافت یک پارچه اسلامی معتقد بود که طول سلطنت ناصرالدین شاه و همینه ی استبداد او مانع ایجاد وحدت ایجاد و و وحدت میان مسلمانان است.
همه از ناصرالدین شاه خسته شده بودند جز خودش که با تمام وجود به زندگی رنجبار خود چسبیده بود.
در این کتاب به ابعاد مختلف زندگی ناصرالدین شاه می پردازیم.

خرید کتاب ناصرالدین شاه، فراز و فرود استبداد سنتی در ایران اثر احمد پناهی سمنانی چاپ اول سال 1377 انتشارات نمونه

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.