پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

پرسترویکا و نتایج آن

موجود
40,000 تومان
کد محصول :
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب
کتاب پرسترویکا و نتایج آن اثر دکتر مصطفی رحیمی
توضیحات

در پائیز سال 1368 ناگهان کاخ سست بنیاد کمونیسم در کشورهای اروپایی شرقی فرو ریخت.این فرو ریزی ناشی از نادرستی مبانی مارکسیسم و ناسازگاری آن با واقعیت بود.متفکرانی چند از سالها پیش غلط بودن این مبانی را اشکار کرده بودند.نویسنده این اسطوره از ده سال پیش نخست به ترجمه کتاب دیالکتیک اثر فولکیه پرداخت که در آن نادرستی دیالکتیک هگل و مارکس نشان داده شده بود. و سپس ترجمه کتاب پرولتاریا تکنولوژی آزادی را منتشر کرد.که در آن خطاهای اندیشه مارکس بررسی شده بود و سرانجام به ترجمه کتاب بحران مارکسیسم دست زد که با توضیحات کافی در کتاب همراه است. کتاب پروسترویکا و نتایج آن نتیجه تلاش گردآوری و ترجمه دکتر مصطفی رحیمی است که در سال هزتر سیصد هفتاد دو توسط خود مولف نشر یافت پخش کتاب را انتشارات نیلوفر بعهده گرفت

 

ک.م

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.