پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران اثر علی اکبر اکبری
توضیحات

کتاب علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران اثر علی اکبر اکبری

 ایران بعلت شرایط خاص جغرافیائی و نزدیکی و همسایگی با اقوام عقب مانده و قبایل چادر نشین آسیای مرکزی و جنوبی از مناطق بسیار نا امن جهان بوده و مستمر مورد حمله و تجاوز اقوام عقب مانده آسیا قرار گرفته است.
نا امنی و یورش اختصاص به اقوام عقب مانده ی بیگانه نداشته و به هجوم انها خلاصه و محدود نمی شود.
هجوم عشایر به قلمرو عشایر و دولتهای غیر ایرانی و قوای عشایری حکومتهای ایرانی به سرزمینهای دیگران و جنگهای داخلی عشایر هرکدام بنحوی امنیت و ارامش مردم و جامعه را برهم زده و موجب ویرانی و نابودی گردیده است.
در ایران بویژه بعد از حمله اعراب امیران و خوانین حاکم در هر منطقه و سلاطینی که حکومت مرکزی را در تصرف داشته اند همه از ایلات و عشایر بوده اند.
مهاجمین خارجی همه منشاء ایلیاتی داشته اند.برای مهاجمین ایران بصورت یک گذرگاه نبوده انها بعد از حمله و غارت و ویرانی ایران و تصرف قدرت دولتی در این جا مانده اند و دولتهایی را بوجود اورده اند.
ایران در طول تاریخ خود مدام مورد حمله و یورش ایلات و اقوام عقب مانده خارجی بوده و در داخل جنگ و غارت عشایر و ایلات یک حالت عام و عمومی در سرتاسر مملکت بوده است.

 

 

خرید کتاب علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران

 

در چنین شرایط پر آشوب و جنگ و غارتی که جنگهای داخلی و یورشهای خارجی و حمله به سرزمینهای دیگران همه چیز را بویرانی و نابودی میکشانده تجارت و کسب و کار نمیتوانسته رشد و توسعه پیدا کند.
عشایر ضمن انکه با هم میجنگیدند و یکدیگر را غارت میکردند به هشرها و روستاها بمثابه محلی برای غارت و به تولیدات و ثروتها ی شهری و محصولات کشاورزی بصورت غنیمت نگاه میکردند.
اگر شهرها و روستاها از حملات و غارتهای عشایر داخلی برای مدتی در امان میماند اقوام و ایلات خارجی با یورش بایران اگر چیزی باقی مانده بود بغارت می بردند و همه چیز را در مسیر حرکت خود و در یورشهای پی در پی به ویرانی و نابودی میکشاندند.
ایلات فقط به غارت دست اوردهای تولیدی و ثروتهای اندوخته شده قناعت نکرده نیروهای تولید کشاورزی و شهری را مانند ابزار کار.حیوانات.قنوات.زمینها.باغها. انسانها را نابود میکردند و از شهرها جز ویرانی چیزی باقی نمیماند.
بنابراین همجوم همیشه در حد غارت نبوده بلکه هجوم با غارت و ویرانی و نابودی نیروهای تولیدی و شهرها و روستاها همراه بوده است بطوریکه بعد از هر حمله و غارت برای مدتی طولانی امکان اغاز دوباره کارهای تولیدی مهیا نبوده و با ویرانی در حدی بود که امکانات زندگی و اثار حیات با خاک مدفون میشد.

 

 

خرید کتاب علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران اثر علی اکبر اکبری چاپ اول مرکز نشر سپهر سال 1357

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.