پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

جنبش های مخفی در اروپا

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب جنبش های مخفی در اروپا اثر هانری میشل ترجمه مصطفی موسوی طبری
توضیحات

کتاب جنبش های مخفی در اروپا اثر هانری میشل ترجمه مصطفی موسوی طبری

 

 مدارک رسمی خیلی بندرت چاپ و منتشر شذه اند زیرا از یکطرف وجود اسامی مستعار و علائم قراردادی استفاده از این مدارک را مشگل از طرف دیگر جون این گونه مدارک بصورت پراکنده وسیله صاحبای آنها حفظ میشود بنابراین جمع اوری و چاپ آنها لسهولت میسر نمی گردد.
تنها دولت یوگوسلاوی در مورد مبارزات مخفی کتب زیادی منتشر ساخته که امیدواریم دولتهای دیگر نیز بدان تاسی نمایند.
در خاتمه باید این مورد را هم بعنوان یک مشکل دیگر اضافه نمود که فرضا مطلبی هم درباره این وقایع منتشر گردید کمتر اتفاق می افتد که این انتشارات توام با تبلیغاتی بنفع و در راه افتخارات رژیم سیاسی که مورد قبول نهضتی بوده است نباشد و یا اینکه بخاطر برائت ملتی که تحمل حکومت دیکتاتوری را نموده است بکار نرود.
گاه مقاومت را برای جلوگیری از تجدید سلاح المان توجیه کرده اند و گاه بمنظور تحصیل ازادی ملی چنانکه شورشهای برلین و بوداپست نمونه هایی از انها بشمار میروند.
بنابراین می توان گفت که فعلا فقط تاریخ مبارزات مخفی اروپا باید نگاشته شود و برای اینکار ئر حقیقت بایستی جنگ دوم جهانی را از کلیه جنبه ها و جهات بررسی نمود. و برای وصول باین هدف هم که کاری بس مشکل است جز تجزیه و تحلیل مطبوعات وسیله دیگری در دسترس نمیباشد زیرا اولا کسب اطلاع از افراد وابسته به جنبشش های مخفی ممکن نیست چون رازداری و عدم تفاهمی که این مبارزان نسبت بدیگران داشته اند باعث گردیده تا دمعاصرین انها از اوضاع وحوادث مخفی بی اطلاع بمانند ثانیا در مورد کسب اطلاع از مبارزه کنندگانی که اکنون در قید حیات اند هرچند گفته اند واجد اصالت است اما چون در ان ایام بکم مهارت و تجزیه به طرزی کاملا طبیعی اعمالی را انجام میداده اند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.