پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

پلیس خفیه ایران

موجود
350,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب پلیس خفیه ایران اثر مرتضی سیفی فمی تفرشی
توضیحات

کتاب پلیس خفیه ایران اثر مرتضی سیفی فمی تفرشی

 

زندگینامه شخصیت های تاریخی و خاطره ها و یادداشتهای دولتمردان و وقایع نگاران و نیز حوادث و اخباری که نقل گردیده روشنایی برای ابهامات تاریخ است.برخی از این خاطره ها و یادداشتها اطلاعات نفیس به انسان جوینده و پژوهنده می دهند و یا پرده سیاست را اندکی کنار می زنند و یا گوشه های ناشناخته و ابهامات را روشن می سازند. اما پلوتارک در کتاب زندگیهای متوازی و ارزش آن که زندگینامه مردان نامی تاریخ است تنها به یاداوری حوادث تاریخی یا ذکر سرگذشتها بسنده نکرده بلکه میکوشد تا ویژگیهای خلقی و شخصیت مردانی را که روزی منشاء تحولات بزرگ شده اند بازشناسند و این طبیعت های نیرومند را که برخی صاحب فضائل گرانمایه و برخی نیز دارای کژیها و انحرافهایی درکارشان بشناساند و در واقع یک قسم سنجش ذهنی در خوانندگان به وجود آورد.
اما در بررسی ترجمه احوال و ذکر رویدادهای تاریخی چیزی که بیشتر شایان دقت و توجه می باشد فلسفه تاریخ است و فلسفه تاریخ نیز جز دقت در متن تاریخ و درک راستین و درست دیپلماسی حاکم بر زمان نیست. یکی از فواید این درک آن است که اندیشه ادمی را به جولان وامیدارد. هگل می گوید اندیشه ادمی اورا از دیگر جانوران ممتاز می سازد و این اندیشه را بزرگان ما قدرت ناطقه و قوه مدرکه می گویند. انسان اگر از تعقل و تفکر عاری بوده و جهان بینی نداشته باشد مصرف کننده ای بیش نیست و مصرف کننده صرف نیز باب دندان قدرتهای استعمارگر است.سبک برخی کتابها مانند تواریخ دوره قاجاریه گزارشگری و وقایع نگاری است.

اما پژوهشگران امروزی و انان که از روش های تحقیق علمی در کار نگارش بهره می جویند تنها به ذکر وقایع بسنده نکرده و در نگارش های خود خواننده را به یک جور تفکر فلسفی منظم وامیدارند. این گروه هم چنین کوشش دارند وقتی یک واقعه تاریخی یک داستان و یا شعری می نویسند رنگ و صبغه حزبی نداشته و از کژیها و نادرستی پرده بردارد.

 

 

 

خرید کتاب پلیس خفیه ایران اثر مرتضی سیفی فمی تفرشی چاپ اول هزار سیصد شصت و هشت انتشارات ققنوس

 

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.