پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ تطبیقی باستانی ایران تا خاتمه شاهنشاهی داریوش سوم

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب تاریخ تطبیقی باستانی ایران تا خاتمه شاهنشاهی داریوش سوم اثر کیوس باوند
توضیحات

کتاب تاریخ تطبیقی باستانی ایران تا خاتمه شاهنشاهی داریوش سوم اثر کیوس باوند

 

 اگر از نخستین روزهای پیدایش تمدن بشری برگهای تاریخ را ورق بزنیم و شرح حال ملتهائی را که هریک زمانی بازیگر صحنه حوادث جهانی بودند با دقت بررسی کنیم مشاهده خواهیم نمود نخستین ملتی که با بزرگی منش و وسعت شعاع عمل کارهای خود چه از لحاظ کیفیت و چه از جهت کمیت تاریخ جهان

 را ورق زد و دنیای نو و طرز تفکر جدید و نظم تازه ای را به دنیای روز خود عرضه کرد ملت ایران بوده است.
پیش از اتحاد و همبستگی اقوام ایرانی و بنیان گذاران کشور ایران که سرانجام شاهنشاهی جهانی ایرانیان پی ریزی شد تاریخ پادشاهان مقتدر و فاتحی را از ملل دیگر نام میبرد که برای نمونه طرز کارها و نحوه اندیشه این پادشاهان گفتار آنان از زبا خودشان را در اینجا ذکر می کنیم.

 سناخریب پادشاه آشور 607 الی 705 قبل از میلاد در حمله خود بکشور عیلام میگوید من سی و چهار دژ و شهر عیلام را تسخیر نمودم اهالی آنها را اسیر کردم و شهرها را آتش زدم و بخاکستر تبدیل نمودم و دوذ آتش مانند دود یک قربانی بزرگ پهنای آسمان را فرا گرفت.
آشور بانیپال پادشاه دیگر آشور در حمله خود بکشور عیلام 645 قبل از میلاد بکشتار و غارت اهالی قناعت نکرده با شکافتن مقابر پادشاهان و قهرمانان عیلامی استخوان آنانرا نیز به نینوا پایتخت آشور فرستاد و در کتیبه خود می گوید.
خاک شهرشوان و شهر ماداکنو و شهرهای دیگر را تماما بآشور کشیدم و در مدت یکماه و یک روز کشور عیلام را بتمامی عرض آن جاروب نمودم.
من این کشور را از عبور حشم و گوسفند و نغمات موسیقی بی نصیب ساختم و به ددان و ماران و جانوران کویر و آهوان اجازه دادم آنرا فرا گیرند.

 ایرانیها ابتدا به رهبری هوخشتر پادشاه ماد خطر آشور را که قرنها زندگی و آزادی ایرانیان و ملتهای دیگر را تهدید میکرد مرتفع نمودند و سپس با پشتیبانی کوروش شاهنشناهی جهانی هخامنشی را بنیاد نهادند بنا بگفته کلیه مورخین کوروش با فتوحات خود عصری جدیدی را بجهان عرضه نمود و مانند تند باد مطبوعی بود که در سراغسر خط سیر جهانی خویش اثار بدبختی و ناله مجروحین و قربانیان مغلوب را با خود برد و لهیبی که شهرها و ابادیها را میسوزاند خاموش کرد و ملتهای اسیر را ازاد نمود و سرانجام خود در دشتهای کرانه سیحون در حالی که برای رفع اخرین خطر هجوم ماساژتها با سرداران ایرانی خویش شمشیر میزد با افتخار جاودانی در راه آرمان بزرگ خویش جان خود را از دست دادد.

 خرید کتاب تاریخ تطبیقی باستانی ایران تا خاتمه شاهنشاهی داریوش سوم اثر کیوس باوند چاپ اول انتشارات گوتنبرگ

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.